Chương 1: Cương thi qua lại, coi chừng!
Chương 2: Không sợ lá bùa cương thi!
Chương 3: Nửa người nửa thi
Chương 4: Mãnh Quỷ Quật
Chương 5: Cương thi đại chiến lệ quỷ!
Chương 6: Bái sư
Chương 7: Thập phẩm thần thông thuật!
Chương 8: Quái dị, không đúng!
Chương 9: Đạo Lộ Quỷ?
Chương 10: Đại chiến Hồng Bào Lệ Quỷ!
Chương 11: Huyết Sát Thí Tiên Trận!
Chương 12: Tà tu
Chương 13: Tà tu hiện thân!
Chương 14: Đại chiến tà tu, bị Định Thi Phù định trụ hả?
Chương 15: Thi biến, giải quyết tà tu!
Chương 16: Đại hỗn đãn, đều tại ngươi!
Chương 17: Kim phù, đã gặp qua là không quên được!
Chương 18: Khai mở hướng Địa phủ xe buýt (1)
Chương 19: Khai mở hướng Địa phủ xe buýt (2)
Chương 20: Thầy tướng số
Chương 21: Đường hô hấp dị biến
Chương 22: Ngươi cái này vô liêm sỉ!
Chương 23: Gặp quỷ rồi?
Chương 24: Một câu một cái tát!
Chương 25: Huyết nghiện phạm vào!
Chương 26: Còn không có ra tay tựu cho dọa thành cái này bức dạng rồi!
Chương 27: Không cẩn thận giả bộ cái bức, Thi Vương cam nguyện đem làm tiểu đệ!
Chương 28: Sống không quá một tuần lễ!
Chương 29: Cho Lâm Đồng học xin lỗi, bằng không thì xéo đi!
Chương 30: Ngàn năm hồ yêu Diệp Uyển Nhi
Chương 31: Tan học đi mướn phòng?
Chương 32: Ngươi đem ta Lâm Thành đem làm người nào rồi!
Chương 33: Bị bắt cóc?
Chương 34: Cương... Cương thi!
Chương 35: Ta là cương thi a, ngươi không thể như vậy!
Chương 36: Mang ngàn năm hồ ly tinh về nhà
Chương 37: Hoàn mỹ con dâu
Chương 38: Lưỡng đoản một trường, đã xảy ra chuyện!
Chương 39: Bát đại thần chú, dầu tạc Lệ Quỷ
Chương 40: Phế vật, cái này đều giết không chết!
Chương 41: Bị Lệ Quỷ đánh lén!
Chương 42: Tiêu diệt Lệ Quỷ
Chương 43: Trị liệu thương thế
Chương 44: Đại sự phát sinh!
Chương 45: Chiêu hồn
Chương 46: Lệ Quỷ xuất hiện, Thiên Sư hộ thân chú!
Chương 47: Kích đấu Lệ Quỷ!
Chương 48: Mệnh huyền một đường, muốn chết rồi?
Chương 49: Siêu độ hồn phách, khôi phục thương thế!
Chương 50: Lại là hắn!