Chương 1: Bi thảm trọng sinh
Chương 2: Dựa vào nhau mà sống
Chương 3: Huyết nhục cực hạn
Chương 4: Thái nhất chân thủy
Chương 5: Bảo thể sơ thành
Chương 6: Xin thuốc
Chương 7: Một cái tát chụp lật
Chương 8: Hoang cảnh
Chương 9: Hoàng Kim Sư Tử
Chương 10: Thần phục
Chương 11: Trông cửa thú
Chương 12: Chạy nhanh a! Tỷ tỷ
Chương 13: Một thú lược lật toàn trường
Chương 14: Tam cấp Võ đồ
Chương 15: Linh Vũ khảo hạch
Chương 16: Phế vật sát tinh
Chương 17: Kiếm tiền
Chương 18: Nổ tung đánh người
Chương 19: Buồn bực phát đại tài
Chương 20: Đổi lại một loại phương thức
Chương 21: Gánh trở về một người nữ lão sư
Chương 22: Đệ nhất nhân
Chương 23: Đột phá cực hạn
Chương 24: Một bước đỉnh phong
Chương 25: Chào hàng cổ thư
Chương 26: Cực phẩm hùng hài tử
Chương 27: Võ trang đầy đủ
Chương 28: Cấp năm Võ đồ
Chương 29: Lần đầu luyện đan
Chương 30: Sơ cấp đan sư
Chương 31: Nổi giận
Chương 32: Càng kiêu ngạo, bá đạo hơn
Chương 33: Bát cấp Võ đồ
Chương 34: Thiên cấp Truy Phong Bộ
Chương 35: Tiếu ngạo toàn trường
Chương 36: Ngưng Chân Đan
Chương 37: Chí cảnh Võ đồ
Chương 38: Huyết tinh chém giết
Chương 39: Nữ lão sư xinh đẹp bão nổi
Chương 40: Năm nghìn cân cực hạn
Chương 41: Giao lưu chiến
Chương 42: Bát lần bại
Chương 43: Ác mộng bắt đầu
Chương 44: Chưa từng có tuyệt vọng
Chương 45: Ngoại môn đệ nhất cao thủ
Chương 46: Một gậy càn quét
Chương 47: Đệ nhất tranh phong
Chương 48: Hãm hại oa
Chương 49: Võ giả cảnh
Chương 50: Trung cấp đan sư