Chương 1: Một khóa tu luyện không gian!
Chương 2: Chơi lấy chơi lấy đã đột phá!
Chương 3: Cái gì? Hắn lại đột phá?
Chương 4: Hắn TMD thế mà thật lại tấn thăng!
Chương 5: 100 vạn linh tệ!
Chương 6: Một khóa luyện công không gian!
Chương 7: Đồng thời lên tới cấp 2!
Chương 8: Nhập vi cấp công pháp!
Chương 9: Một ngày lĩnh ngộ một bộ công pháp!
Chương 10: Đê đẳng nhất!
Chương 11: Trả lại tiền là không thể nào trả lại tiền!
Chương 12: Gặp qua Tô khách khanh!
Chương 13: Một khóa tự động đánh quái!
Chương 14: Gấp đôi đánh quái ích lợi!
Chương 15: Tư nhân bảo tiêu!
Chương 16: Bị để mắt tới!
Chương 17: Ngày nhập 20 vạn linh tệ!
Chương 18: Trở thành võ giả!
Chương 19: Đối cường giả tôn kính!
Chương 20: Đánh lén ám sát!
Chương 21: Sơ cấp võ giả vs cao cấp võ giả!
Chương 22: Nhất kích tất sát!
Chương 23: Nhập vi cấp thuộc tính công pháp!
Chương 24: Không gian thuộc tính công pháp!
Chương 25: Mộng bức Trương Hằng Long!
Chương 26: Giải tỏa chức năng mới 【 song sinh 】!
Chương 27: Lựa chọn binh khí - chủy nhận!
Chương 28: «Huyết Sát»!
Chương 29: Trung cấp võ giả, so sánh Võ Sư!
Chương 30: Cái bóng phản sát!
Chương 31: Một khóa luyện đan!
Chương 32: 5 phút nhanh chóng luyện đan!
Chương 33: Tứ phẩm đan dược!
Chương 34: Kim Ô Hộ Mạch Đan!
Chương 35: Ngài là luyện đan sư sao?
Chương 36: Luyện đan sư kinh khủng!
Chương 37: Vô xảo bất thành thư!
Chương 38: «Càn Khôn Pháp», thành!
Chương 39: Vượt qua hai cái đẳng cấp!
Chương 40: Hoành ép cao cấp Võ Sư lực lượng!
Chương 41: Lâm gia!
Chương 42: Liên trảm hai tên cao cấp Võ Sư!
Chương 43: Cấp 5 tự động đánh quái!
Chương 44: Đồng thời tu luyện ba môn công pháp!
Chương 45: Trương gia khốn cục!
Chương 46: Bắt được Tô Tiểu Bạch!
Chương 47: Chấn kinh Viên gia!
Chương 48: Vây giết Tô Tiểu Bạch!
Chương 49: Cái bóng ngược sát!
Chương 50: Trắng trợn vơ vét!