Chương 1: Trọng đạp nhân gian
Chương 2: Cố nhân gặp nhau
Chương 3: Lý gia huynh muội
Chương 4: Phong tuyết di thiên, vô tình sát lục
Chương 5: Bắc Sơn nghĩa địa công cộng
Chương 6: Bất lương thiếu nữ
Chương 7: Lãnh đạm Diệp Linh Nhi
Chương 8: Gian khổ muốn tới
Chương 9: Khắp nơi tề động
Chương 10: Một khối Ngọc Phù
Chương 11: Trác gia khiếp sợ
Chương 12: Diệp Hiên sát cơ
Chương 13: Dạ Sắc tửu bar
Chương 14: Huyết sắc thịnh yến (thượng)
Chương 15: Huyết sắc thịnh yến (Hạ)
Chương 16: Huynh muội quen biết nhau
Chương 17: Huyết hải dị động
Chương 18: Thiên Lam học phủ
Chương 19: Bái thiếp
Chương 20: Vũ An Ti người đến
Chương 21: Toàn bộ đập bay
Chương 22: Quả quyết sát phạt
Chương 23: Đều là người vô tình
Chương 24: Mua nhà
Chương 25: Hơi thi cảnh cáo nhẹ
Chương 26: Trác Quân Đình lấy lòng
Chương 27: Khách khanh
Chương 28: Cướp máy bay
Chương 29: Rơi phi cơ
Chương 30: Kinh khủng Diệp Hiên
Chương 31: Kinh đô
Chương 32: Bốn năm sau gặp lại
Chương 33: Như người dưng nước lã
Chương 34: Diệp gia đại viện
Chương 35: Diệp Bình thái độ
Chương 36: Tàn bạo Diệp Hiên
Chương 37: Thập bộ bên trong, người tẫn địch quốc
Chương 38: Ân đoạn nghĩa tuyệt
Chương 39: Như tiên lại tựa như thần, như yêu lại tựa như ma
Chương 40: Binh qua hơi thở dừng
Chương 41: Kịch liệt tranh luận
Chương 42: Đại lão tới chơi
Chương 43: Khắp nơi hoảng sợ
Chương 44: Giang Nam điện báo
Chương 45: Ta đánh ngươi, ngươi vì sao hoàn thủ đâu?
Chương 46: Lãnh khốc tàn bạo
Chương 47: Kịch tình xoay ngược lại
Chương 48: Máu hô hoán, Bắc Hải dị động
Chương 49: Ẩn ưu xuất hiện
Chương 50: Hai nữ tới chơi