Trên Người Ta Có Một Con Rồng (Ngã Thân Thượng Hữu Điều Long) - Hương Lạt Tiểu Long Hà

Trên Người Ta Có Một Con Rồng (Ngã Thân Thượng Hữu Điều Long)

Một đời Thiên Giới Đế Sư, lại về học cấp ba thời đại, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện hắn trên người nhiều hơn một con rồng. . .

Khi ngươi còn rất nhỏ yếu thời gian, đối mặt ức hiếp, ngươi là sẽ liều mạng phản kháng vẫn là thuận theo? Đời trước, hắn thuận theo, nhưng này một đời. . .

Phong lưu Đế Sư ngang dọc đô thị, xoay tay lật mây trở tay lật mưa, trong lòng chấp niệm chỉ có một:

Ta là vương giả! Sao ở dưới người? !

-----------
《 Hệ Thống Tu Luyện》
Phương Đông Đại Tinh Không
_Địa Cầu : Minh Kình→Ám Kình→Hóa Kình→Khí Cương→Đan cảnh→Địa Nguyên Cảnh→Thiên Nguyên cảnh→Nhân Hoàng cảnh
_Thiên Giới :
1-Tụ Linh Cảnh: Tầng 1 ----> Tầng 9
2-Âm Dương Cảnh: Tầng 1 ----> Tầng 9
3-Thiên Nhân Cảnh: Tầng 1 ----> Tầng 9
4-Quy Nhất Cảnh: Tầng 1 ----> Tầng 9
5-Thiên Địa Pháp Tướng Cảnh: Tầng 1 ----> Tầng 9
6-Chân Tổ Cảnh: Tầng 1 ----> Tầng 9
7-Thông Thiên Cảnh: Tầng 1 ----> Tầng 9
8-Phá Nát Hư Không: Tầng 1 ----> Tầng 9
9-Chứng Đạo Hợp Đạo:
- Chứng Đạo: sơ kì --> trung kì --> hậu kì --> bình cảnh
- Hợp Đạo: sơ kì --> trung kì --> hậu kì --> bình cảnh --> Nủa bước Vĩnh Hằng
Phong Hào : Chân Quân --> Thiên Quân --> Thái Thượng Quân --> Thiên Tôn --> Nguyên Tôn --> Cổ Thánh --> Hóa Thần --> Thượng Thần --> Tổ Thần.
_Đại Thế giới - Thêm:
Phong Thần (Đăng Thiên Vị Bảng) : Thiếu Mệnh Thần (nửa bước Vĩnh Hằng)-->Thất Chân Thần(chạm đến bình cảnh: Tu Chân, Toàn Chân, Thanh Chân, Tạo Chân, Thủ Chân, Phản Chân,Quy Chân)-->Thượng Thần(Độ kiếp thất bại - Ngụy Vĩnh Hằng)-->Thiên Thần(Vĩnh Hằng Cảnh)
10-Vĩnh Hằng Cảnh
10.1-Mở Động Thiên : Động Thiên thứ nhất --> thứ chín
10.2-Động Thiên thứ 10 --> Nửa bước Xuất Thần : Hợp 10 Đại Động Thiên --> Tinh Không Trường Đồ
11-Xuất Thần Cảnh
12-Nhập Hóa Cảnh
13-Thiên Cổ Vạn Cổ: Xây dựng tế đàn trong thức hải: Nhất Cổ --> Nửa bước Thiên Cổ --> Thiên Cổ --> Vạn Cổ
14-Khai Thiên Tích Địa

Phương Bắc Đại Tinh Không
_Tu luyện Pháp Tắc : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Nhật, Nguyệt, Tinh, Phong, Vũ, Lôi, Điện, Sa, Tuyết, Băng, Vụ, Vân
*Thêm : lĩnh ngộ chín loại Pháp Tắc : có khả năng lĩnh ngộ thêm 'Tê Liệt (Xé Rách) Pháp Tắc'
-Nhất tinh Pháp Tắc - tu luyện một loại Pháp Tắc : Nhất trọng Pháp Tắc ---> Cửu trọng Pháp Tắc ----> Thần Linh Cảnh
-Ngũ tinh Pháp Tắc đến Cửu trọng - 'Cửu Ngũ Chí Tôn' ---> Thần Linh Cảnh - ‘Vô’ cảnh : Vô Tung Vô Ảnh, Vô Thanh Vô Sắc, Vô Pháp Vô Thiên, Vô Cùng Vô Tận, Vô Thủy Vô Chung

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Ta là vương giả! Sao ở dưới người?!
Chương 2: Thái Ất Thần Châm
Chương 3: Lục Đạo Thiên Thư
Chương 4: Thiên tâm sở chỉ, thần quỷ tránh lui!
Chương 5: Nụ hôn đầu của ta a!
Chương 6: Lên xe của ta đi!
Chương 7: Phi pháp trường đua xe
Chương 8: Địa bàn của lão tử
Chương 9: Ngươi có cái gì chỉ giáo?
Chương 10: Khuất nhục Đồ lão đại
Chương 11: Kinh sợ toàn trường
Chương 12: Trong trẻo lạnh lùng Yến Thanh Ti
Chương 13: Ai còn có gan cản ta
Chương 14: Một cước đạp ra sinh tử tuyến
Chương 15: Cho Mạc chân nhân hành lễ
Chương 16: Lấy oán trả ơn
Chương 17: Chết tiệt miệng thúi tiện nữ nhân
Chương 18: Vết sẹo trên mặt
Chương 19: Giúp An Ngữ Hân chữa bệnh
Chương 20: Người ong
Chương 21: Tối nay không được, không rảnh!
Chương 22: Hắn gia nhập thế lực ngầm
Chương 23: Lớp mười hai lễ thành nhân
Chương 24: Mạc Nam lên đài (Bản xấu)
Chương 25: Một mảnh lá xanh, nửa bản tiên âm! (Bản xấu)
Chương 26: Phát cái gì xuân (Bản xấu)
Chương 27: Hoang sơn dã lĩnh (Bản xấu)
Chương 28: Ủy khuất nước mắt (Bản xấu)
Chương 29: Quần áo xốc xếch Yến Thanh Ti (Bản xấu)
Chương 30: Ai giúp ta giải độc? (Bản xấu)
Chương 31: Yến Thanh Ti khóc (Bản xấu)
Chương 32: Ngươi trở về được không? (Bản xấu)
Chương 33: Một âm một dương hai đồng tiền (Bản xấu)
Chương 34: Hóa kình cảnh giới (Bản xấu)
Chương 35: Vì sao không quỳ? (Bản xấu)
Chương 36: Lăng không bắt giữ (Bản xấu)
Chương 37: Còn có mùi thơm cơ thể của tỷ tỷ nha! (Bản xấu)
Chương 38: Lâm Vũ Đồng sinh nhật (Bản xấu)
Chương 39: Đế hào giải trí hội sở (Bản xấu)
Chương 40: Mạc Nam có thẻ bạch kim (Bản xấu)
Chương 41: Lại là ngươi (Bản xấu)
Chương 42: Đáng thương (Bản xấu)
Chương 43: Ngươi tính là thứ gì? (Bản xấu)
Chương 44: Chấn nộ Hùng gia (Bản xấu)
Chương 45: Một đôi cẩu nam nữ (Bản xấu)
Chương 46: Làm người khác một con chó (Bản xấu)
Chương 47: Đến An Ngữ Hân gian phòng (Bản xấu)
Chương 48: Ngốc manh Lương Tử Quỳ (Bản xấu)
Chương 49: Yến Thanh Ti gọi Mạc Nam ba ba (Bản xấu)
Chương 50: Ba ba ta tìm ngươi đây (Bản xấu)