Thái Hư Thánh Tổ - Thủy Nhất Canh

Thái Hư Thánh Tổ

Đại Đạo tiên tông Thái Thượng tông chủ, vẫn lạc trùng sinh hồi thời đại thiếu niên. Đời này, hắn vẫn là hoàng thành bên trong một cái công tử bột thiếu gia, vừa mới vừa đùa giỡn công chúa, tham ô quốc khố. . .

Nhìn hắn làm sao trùng bổ kiếp trước tiếc nuối, lấy kinh thiên phong thái quật khởi!

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Sở Kinh Thiên
Chương 2: Ta cái nào sai rồi?
Chương 3: Dược Vương các
Chương 4: Luyện đan? Quá đơn giản!
Chương 5: Ký danh đệ tử
Chương 6: Thái Cổ dẫn khí quyết
Chương 7: Sở Vô Song!
Chương 8: Ngươi có tư cách gì?
Chương 9: Duy ngã độc tôn
Chương 10: Tu chân nhập đạo
Chương 11: Xin lỗi, ngươi cũng xứng?
Chương 12: Danh thiên tài
Chương 13: Không xứng!
Chương 14: Mời cái lừa gạt?
Chương 15: Lang băm!
Chương 16: Khởi tử hồi sinh
Chương 17: Mộc Tu Long
Chương 18: Người hạ đẳng!
Chương 19: Đoạt!
Chương 20: Ta chính là tên phế vật kia
Chương 21: Tổ Long bí thuật
Chương 22: Kiếm thế
Chương 23: Sinh tử kiếm Bạch An
Chương 24: Duy ngã độc tôn thế
Chương 25: Trần Bắc Vọng
Chương 26: Ngự thú sư công hội
Chương 27: Cược một trận
Chương 28: Gặp may mắn?
Chương 29: Bách thú triều thánh
Chương 30: Thượng Cổ Long ngữ
Chương 31: Mây mù đại trận
Chương 32: Đế sư Từ Huyền
Chương 33: Chỉ điểm ngươi!
Chương 34: Yêu thú bạo tẩu
Chương 35: Vạn Thú sơn
Chương 36: Ai là vãn bối?
Chương 37: Giáo huấn
Chương 38: Bái kiến Sở đại sư
Chương 39: Chân khí kỳ
Chương 40: Hắc Long quân
Chương 41: Đuổi tận giết tuyệt
Chương 42: Hào Lệnh thú giác
Chương 43: Chịu chết?
Chương 44: Đại triển thần uy
Chương 45: Kho thuốc
Chương 46: Chân khí tiểu thành
Chương 47: Sở đại sư, ngài sao lại tới đây?
Chương 48: Phi Tích Địa Long
Chương 49: Tôm tép nhãi nhép
Chương 50: Đại yêu chứng bệnh