Chương 1: Hổ lạc bình dương bị Chó khinh
Chương 2: Chiêu Thiên Thôn Phệ Cấm Kinh
Chương 3: Răng rơi đầy đất
Chương 4: Ngươi không thể trêu vào hắn
Chương 5: Đệ nhất trọng, thành
Chương 6: Thần mạch tế tự
Chương 7: Kiểm nghiệm Thần mạch
Chương 8: Thiên cấp Thần mạch
Chương 9: Tiên thiên Thần mạch
Chương 10: Mạng hắn thuộc về ta
Chương 11: Bá đạo cường thế
Chương 12: Thôn phệ Thần mạch
Chương 13: Lạc Thần điện
Chương 14: Luyện đan sư?!
Chương 15: Thiên tài luyện đan sư
Chương 16: Không cho phép ngươi vào
Chương 17: Chí Dương đan
Chương 18: Ngươi không có tư cách
Chương 19: Xua tan hỏa độc
Chương 20: Triệu Thanh Yên
Chương 21: Dọa tiểu
Chương 22: Vỡ trứng đầy đất
Chương 23: Quyết chiến Sinh Tử Đài
Chương 24: Năm đạo hoàng mạch
Chương 25: Cuồng Huyết Đan
Chương 26: Vương gia
Chương 27: Gió nổi mây phun
Chương 28: Thái cổ chi địa
Chương 29: Thái Cổ Thần Văn
Chương 30: Thái Cổ Thần Văn hiển uy
Chương 31: Hắn vẫn là người sao
Chương 32: Mười ba đạo hoàng mạch
Chương 33: Cường thế giết chết
Chương 34: Hổ Khiếu Hầu
Chương 35: Toàn dân công địch
Chương 36: Khắp nơi tập hợp
Chương 37: Súc sinh
Chương 38: Ngươi muốn chiến! Ta liền chiến!
Chương 39: Huyết mạch chi lực
Chương 40: Hoàng giai hậu kỳ
Chương 41: Đấu võ trường
Chương 42: Nóng người kết thúc
Chương 43: Vô liêm sỉ tột cùng
Chương 44: Huyết chiến Lâm Siêu
Chương 45: Phá Thiên Sát
Chương 46: Thiên Hổ chi lực
Chương 47: Ma khí
Chương 48: Hoàng giai đỉnh phong, 30 đạo hoàng mạch
Chương 49: Tìm đường chết
Chương 50: Chỉ bằng ta kêu Triệu Thần