Chương 1: Đan tôn trọng sinh
Chương 2: Trở về thành Thanh Dương, đi đến Lam Thanh Các
Chương 3: Luyện chế thất bại
Chương 4: Nghịch thiên đan đạo thiên phú
Chương 5: Tặng cho thẻ tử kim
Chương 6: Khơi thông kinh mạch, mở đầu tu luyện
Chương 7: Tạo Hóa Tinh Thần Quyết
Chương 8: Hôn ước giải trừ
Chương 9: Trương gia tới cửa
Chương 10: Ngươi muốn Tụ Linh Đan (10 chương text nhân phẩm, cầu bạo châu)
Chương 11: Ác độc mưu kế
Chương 12: Đánh lén
Chương 13: Thân sinh mẫu thân
Chương 14: Thi Quỷ Tông
Chương 15: Người trả giá cao được
Chương 16: Thiên Hoang Kiếm
Chương 17: Cực phẩm Thối thể đan
Chương 18: Mười vạn thượng phẩm Huyền Tinh
Chương 19: Đan Hư Tử
Chương 20: Luyện chế tam phẩm đan dược
Chương 21: Ngưng đan
Chương 22: Tài nguyên tầm quan trọng
Chương 23: Lôi kéo
Chương 24: Huyết Luyện U Minh chưởng
Chương 25: Giết chết Tô quản gia
Chương 26: Một cái bạt tai
Chương 27: Cút cho ta
Chương 28: Ai dám bắt nạt ta Tô ca ca
Chương 29: Phẫn nộ
Chương 30: Cừu hận
Chương 31: Lai lịch thực sự
Chương 32: Chiến thư
Chương 33: Luyện đan sư công đoàn
Chương 34: Lạc Thiên Ly
Chương 35: Đánh cược
Chương 36: Thua à
Chương 37: Để ngươi thất vọng rồi
Chương 38: Khủng bố thuật luyện đan
Chương 39: Nịnh hót
Chương 40: Chiêu thứ hai Cô Ảnh
Chương 41: Tới chơi
Chương 42: Ba đạo kiếm ảnh
Chương 43: Lá bài tẩy
Chương 44: Báo cáo
Chương 45: Kiếm Vương Các sát hạch mở đầu
Chương 46: Khiêu chiến
Chương 47: Giết
Chương 48: Thu đồ đệ
Chương 49: Sát hạch phong ba
Chương 50: Lê Thiên Lạc (text nhân phẩm, thứ 2 bạo 100 chươg) cầu BUFF