Chương 1: Trong quan tài người ở rể
Chương 2: Tiêu huynh, mời
Chương 3: Vân gia phê bình
Chương 4: Lấy lớn hiếp nhỏ
Chương 5: Sinh tử bức bách
Chương 6: Không biết xấu hổ
Chương 7: Kim Đan
Chương 8: Cầm Nhi
Chương 9: Huyết Sát Trận
Chương 10: Giết người chỉ cần 1 chiêu
Chương 11: Không biết Nữ Oa Thạch?
Chương 12: Thử một lần liền kinh người
Chương 13: Đấu Giá Hội (thượng)
Chương 14: Đấu Giá Hội (hạ)
Chương 15: Hết sức căng thẳng
Chương 16: Thần bí người ra giá
Chương 17: Đều điên
Chương 18: Tẩy tủy
Chương 19: Ai là Thần Minh
Chương 20: Ma Tướng Quang
Chương 21: Lần đầu giao phong
Chương 22: Hoàng Đô báo lại
Chương 23: Chỉ là xem thường ngươi
Chương 24: Mấy Thế Gia phá gia chi tử
Chương 25: Ta phu nhân!!
Chương 26: Mỹ nhân nhiều nói dối
Chương 27: Tiên Thiên phía dưới Hậu Thiên phía trên
Chương 28: Cùng Tiên tranh phong
Chương 29: Giết người đêm trước
Chương 30: Làm giao dịch a
Chương 31: Đánh lén
Chương 32: Lòng có không rõ
Chương 33: Bí mật
Chương 34: Ma Tượng
Chương 35: Cùng Ma tranh phong
Chương 36: Lòng nghi ngờ trùng điệp
Chương 37: Ngụy Thánh Nhân
Chương 38: Ta nếu giúp ngươi
Chương 39: Lễ
Chương 40: Quát mắng
Chương 41: Đệ nhất tài nữ (thượng)
Chương 42: Đệ nhất tài nữ (hạ)
Chương 43: Chuyện lý thú
Chương 44: Âm Ma Hoa Nguyệt Dạ
Chương 45: Âm Dương Nam Nữ Song Mạch
Chương 46: Võ khảo bắt đầu
Chương 47: Cục
Chương 48: Quyền Ý
Chương 49: Hành hung
Chương 50: Cục trong kế