Chương 1: Huyền huyễn cao phú soái?
Chương 2: Chiến thiếp!
Chương 3: Đấu pháp
Chương 4: Toàn trường áp chế (cầu hoa tươi cất giữ)
Chương 5: Tuyệt đỉnh thiên kiêu
Chương 6: Ngươi cũng xứng?
Chương 7: Trăm năm về sau, ai dám tranh phong?
Chương 8: Lấy lòng (cầu hoa tươi cất giữ)
Chương 9: Giang Trung Bạch
Chương 10: Diệp Thu xuất hiện!
Chương 11: Xử trí
Chương 12: Giai nhân tới chơi
Chương 13: Người nào dẫn đội?
Chương 14: Thái Vũ Phi Lâu
Chương 15: Dạy bảo
Chương 16: Ngàn dặm Thần Phủ
Chương 17: Kháo Sơn Thành
Chương 18: Vạn chúng chú mục
Chương 19: Xung đột
Chương 20: Nghiêm Hàn!
Chương 21: Một chỉ thất bại
Chương 22: Quỳ xuống cho ta!
Chương 23: Mỹ nhân hôm qua
Chương 24: Chúng phái tề tụ
Chương 25: Đại ma đột kích!
Chương 26: Phong hoa tuyệt đại (cầu hoa tươi cất giữ)
Chương 27: Túc địch!
Chương 28: Ngàn người chỉ trỏ
Chương 29: Truy sát
Chương 30: Ẩn núp
Chương 31: Xuất thủ cứu giúp
Chương 32: Địa cung xuất hiện!
Chương 34: Cút cho ta!
Chương 35: Biết bao may mắn quá thay!
Chương 36: Cứu mỹ nhân
Chương 37: Mỹ nhân tâm nghĩ
Chương 38: Tập kích!
Chương 39: Tình thế nguy hiểm
Chương 40: Lửa giận
Chương 41: Bố cục
Chương 42: Thiên kiêu chi chiến!
Chương 43: Thu lưới
Chương 44: Hết đường chối cãi
Chương 45: Thân bại danh liệt
Chương 46: Diệp Thu bỏ mình
Chương 47: Hậu sự
Chương 48: Tình định
Chương 49: Trong tông phản ứng
Chương 50: Trảm thảo trừ căn
Chương 51: Thanh Thành Diệp gia!