Chương 1: Thiếu hiệp thật can đảm
Chương 2: Ta rất vui mừng
Chương 3: Ngươi thì tính là cái gì
Chương 4: Thần côn đường phố
Chương 5: Họ Bạch thiếu niên
Chương 6: Đại La Kim Tiên đẹp không
Chương 7: Có chút đạo lý
Chương 8: Tô Thanh
Chương 9: Trì Chu Hùng
Chương 10: Nạm vàng vẫn là khảm kim cương rồi?
Chương 11: Liền vì chờ hắn
Chương 12: Lần này làm như thế nào kết thúc
Chương 13: Họa phong cũng thay đổi
Chương 14: Lại Tiểu Long
Chương 15: Đừng loạn chặn đường
Chương 16: Không nên hối hận
Chương 17: Còn có những người khác?
Chương 18: Nhìn xem
Chương 19: Khó chịu thôi
Chương 20: Tự tin của ta bắt nguồn từ cái gì
Chương 21: Yêu đan
Chương 22: Không phải người của một thế giới
Chương 23: La Triều
Chương 24: Sân bóng rổ
Chương 25: Giữ lời nói
Chương 26: Trúng độc không cạn (canh năm cầu phiếu đề cử!)
Chương 27: Ta có thể đánh như vậy, ta có khắp nơi tuyên dương sao?
Chương 28: Miếu hoang
Chương 29: Ngự Kiếm quyết
Chương 30: Đợi lát nữa ngươi sẽ hối hận
Chương 31: Đến xem Đại La Kim Tiên?
Chương 32: Bạch Vân huynh đệ
Chương 33: Là Bạch gia đánh tới
Chương 34: Quỳ xuống (bốn canh)
Chương 35: Là chúng ta không chọc nổi người
Chương 36: Nghèo thân thích
Chương 37: Cảm động lòng người
Chương 38: Mạo phạm Lâm tiên sinh?
Chương 39: Trưởng phòng nhân sự
Chương 40: Làm cho người hít thở không thông thao tác
Chương 41: 1 chồng thư khiêu chiến
Chương 42: 1 chiêu là đủ rồi
Chương 43: Không thể nào
Chương 44: Còn có ai
Chương 45: Sư phụ
Chương 46: Bạch Vân huynh đệ
Chương 47: Chấp niệm
Chương 48: Ta muốn thấy đến ngươi
Chương 49: Liễu Sắt Vũ (đàn sắt k pải Fe)
Chương 50: Nói 1 kiếm, liền 1 kiếm