Chương 1: Khởi đầu!
Chương 2: Trùng sinh xuyên việt giả (1/35)
Chương 3: Huấn luyện gia cùng Pokemon đẳng cấp (2/35)
Chương 4: Pokemon học viện (3/35)
Chương 5: Thời đại hiện thực! (4/35)
Chương 6: Học bá giáo hoa Triệu Nhược Hàm! (5/35)
Chương 7: Ban đầu Pokemon (6/35)
Chương 8: Cái quỷ gì, ta có thể nhặt EXP!? (7/35)
Chương 9: Ta có thể nhặt lấy đủ loại EXP! (8/35)
Chương 10: Vui mừng không thôi, nhặt EXP! (9/35)
Chương 11: Feebas cha mẹ suy đoán (10/35)
Chương 12: Ram cùng Rem! 11/35
Chương 13: Vì Feebas xứng danh 12/35
Chương 14: Độ thân mật tầm quan trọng 13/35
Chương 15: Tăng lên đẳng cấp, rất tốt rất cường thế! 14/35
Chương 16: Sáu ngày trưởng thành 15/35
Chương 17: Feebas trận đầu 16/35
Chương 18: Trực tiếp gạt bỏ 17/35
Chương 19: Tái nhập Pokemon thế giới! 18/35
Chương 20: Ta có một cái tùy thân tiểu không gian! 19/35
Chương 21: Tiểu thế giới mang tới chỗ tốt 20/35
Chương 22: Hai cái tộc quần tranh đấu, nhặt chỗ tốt, nhặt EXP! 21/35
Chương 23: Serena tuyển người hành trình 22/35
Chương 24: Bạch phú mỹ Serena, ngoài ý muốn xuất hiện! 23/35
Chương 25: Cẩu huyết kiều đoạn, anh hùng cứu mỹ nhân! 24/35
Chương 26: Serena mời 25/35
Chương 27: Grace thăm dò 26/35
Chương 28: Grace phong phú tạ lễ 27/35
Chương 29: [Mỹ Lệ Lân Phiến - Prism Scale] vào tay 28/35
Chương 30: Đây là lão tử bị đen thảm nhất một lần! 29/35
Chương 31: Kinh bạo thế giới mấy lần thế giới thông cáo! 30/35
Chương 32: Trương Lam cùng tên khác biệt mệnh? 31/35
Chương 33: Lại đến một đầu thế giới thông cáo 32/35
Chương 34: Tự nhiên chi lực cùng siêu năng lực! 33/35
Chương 35: Khuyến khích Sabrina cùng Caitlin đánh nhau? 34/35
Chương 36: Ta tin ngươi cái quỷ! 35/35
Chương 37: Milotic trận đầu! 1/30
Chương 38: Giả trang Magikarp ăn Kyogre? 2/30
Chương 39: Nhặt lấy kỹ năng 3/30
Chương 40: Vang lên lần nữa thế giới thông cáo 4/30
Chương 41: Growlithe Pokemon trứng 5/30
Chương 42: Cái thứ hai Pokemon! 6/30
Chương 43: Flash Growlithe ra đời 7/30
Chương 44: Máy bay gặp nạn 8/30
Chương 45: Aria gọi Elle, tuyệt vời hiểu lầm! 9/30
Chương 46: Giáng lâm Fuchsia City, cho Serena gọi điện thoại! 10/30
Chương 47: Tạm thời phân biệt, mục tiêu khu vực đi săn! 11/30
Chương 48: Sôi trào thế giới 12/30
Chương 49: Dragonair mẹ con 13/30
Chương 50: Tommy khuất phục 14/30