Chương 1: Trương Hạo
Chương 2: Không phục tới làm
Chương 3: Cảm giác kỳ quái
Chương 4: Chúng ta chia tay đi
Chương 5: Đế vương hồ
Chương 7: Bạo đỏ trường học Internet
Chương 8: Chúng ta không chọc nổi hắn
Chương 9: Đổ thạch
Chương 10: Dế nhũi đổi thổ hào
Chương 11: Long Tâm
Chương 12: Nữ thần vạm vỡ một lần
Chương 13: Cha vợ tương lai?
Chương 14: Chuẩn bị mở công ty
Chương 15: Thực lực làm ra vẻ
Chương 16: Thực lực làm ra vẻ (2)
Chương 17: Vào bót cảnh sát
Chương 18: So lớn nhỏ
Chương 19: Thật giả đế vương lục
Chương 20: Cực phẩm đứa trẻ
Chương 21: Thua hết sạch
Chương 22: Người đẹp thư ký nhỏ cảm mến
Chương 23: Tô Hiểu Huyên nụ hôn đầu
Chương 24: Sống chết một đường
Chương 25: Một đời ước định
Chương 26: Hội đấu giá
Chương 27: Lão trượng nhân cảnh cáo
Chương 28: Chúng ta chẳng qua là đơn thuần ngủ à
Chương 29: Tiện nghi sư phụ tìm long ngâm
Chương 30: Uy hiếp ngươi thế nào
Chương 31: Mua mua Mercedes
Chương 32: Không biết xấu hổ bà cụ
Chương 33: Có tiền chính là tự do phóng khoáng
Chương 34: Đánh người đẹp cái mông
Chương 35: Huyện trưởng vậy được nghe ta
Chương 36: Nhà bên cạnh có con gái mới lớn
Chương 37: Ca ca mang ngươi mua vé số
Chương 38: Ba ngươi là Lý Cương à?
Chương 39: Thường Chí Văn không đơn giản
Chương 40: Dương Bối Vân xảy ra chuyện
Chương 41: Thần bí sát thủ
Chương 42: Lần đầu tiên giết người!
Chương 43: Phong Tử
Chương 44: Niết bàn sống lại
Chương 45: Bạn học tụ họp
Chương 46: Mang ta làm ra vẻ mang ta bay
Chương 47: Cừu nhân gặp nhau
Chương 48: Lam sắc yêu cơ
Chương 49: Kế hoạch
Chương 50: Ngựa tốt không ăn quay đầu cỏ
Chương 51: Đánh người phải đánh mặt