Chương 1: Ảo tưởng Đại Bạo Tạc Hệ Thống
Chương 2: Từ trên trời giáng xuống một thanh kiếm
Chương 3: Vạn chúng chúc mục khiêu nhai
Chương 4: Cực Dương Đại Đế
Chương 5: Đế Kinh
Chương 6: Đạp không mà đi
Chương 7: Kiếm Tiên?
Chương 8: Cơ cấu người đến
Chương 9: Cơ cấu hội nghị
Chương 10: Cơ cấu bác bỏ tin đồn
Chương 11: Thật sự thành tiên a
Chương 12: Cơ cấu nợ chúng ta một câu trả lời
Chương 13: Bị tra đồng hồ nước
Chương 14: Cơ cấu bí mật đối thoại
Chương 15: Hoàng Sơn kỳ ngộ
Chương 16: Thần bí nhà đá
Chương 17: Hoành thiên Cửu Long Phong
Chương 18: Tử Liên Chúa Tể
Chương 19: Ba gõ chín bái
Chương 20: Cơ cấu hành động
Chương 21: Video tiết lộ
Chương 22: Phong tỏa nước ngoài
Chương 23: Bạch Khởi phục sinh
Chương 24: Thái Sơn tiến triển
Chương 25: Thần bí Ngọc Giản
Chương 26: Đã từng Tuế Nguyệt
Chương 27: Ba cái video đưa tới náo động
Chương 28: Thấy Bạch Khởi
Chương 29: Truy Phong Kỳ Quyết
Chương 30: Hệ Thống thăng cấp
Chương 31: Sương mù màu đen
Chương 32: Ám Hắc Chân Phổ
Chương 33: Đâm kẻ thù
Chương 34: Trốn xa thoát đi
Chương 35: Tiên Thiên cấp chiến đấu
Chương 36: Gia nhập Quốc An Cục
Chương 37: Phái Thanh Thành
Chương 38: Dị Thú đại biến
Chương 39: Kinh khủng sói bạc
Chương 40: Sói bạc bị thương
Chương 41: Sói bạc ngã xuống
Chương 42: Toàn dân lúc tu luyện đại
Chương 43: Tổ Long ngang trời
Chương 44: Kinh thiên cự mãng
Chương 45: Thiên Cổ Nhất Đế phục sinh
Chương 46: Định Tần Kiếm
Chương 47: Chém cự mãng
Chương 48: Hệ Thống cửa hàng mở ra
Chương 49: Khủng bố Cương Thi Vương
Chương 50: Thủy Hoàng chiến Thi Vương