Chương 1: Vạn Giới Weibo
Chương 2: Chúng tiên rung động
Chương 3: Kinh khủng tin tức số lượng
Chương 4: Chư thiên đến chúc
Chương 5: Yêu tộc ưu sầu
Chương 6: Nhân tộc nguy cấp
Chương 7: Biến hóa long trời lở đất
Chương 8: Ta rất để ý
Chương 9: Một tháng nhập chủ Đường Triều
Chương 10: Muốn ăn cơm chùa?
Chương 11: Số lượng cao Weibo nhắc nhở
Chương 12: Vạn giới mệnh mạch đều ở tay ta
Chương 13: Hạo Thiên đại thần muốn ra tay
Chương 14: Tiên Hoàng mộng bức
Chương 15: Rung động Đấu giới
Chương 16: Đế hoàng hàng thế
Chương 17: Đại đế muốn nhờ
Chương 18: Vạn người khẩn cầu
Chương 19: Weibo bài thi công năng
Chương 20: Hoàng Đế Nội Kinh
Chương 21: Chư thiên chấn động
Chương 22: Cmn thật nhanh
Chương 23: Vạn giới thể chất mạnh nhất
Chương 24: Kiểm tra Thiên Nhãn
Chương 25: Ngươi đây là muốn xong a
Chương 26: Thật chẳng lẽ là cao nhân
Chương 27: Vạn giới cùng đến hỏi
Chương 28: Weibo Đại V đẳng cấp
Chương 29: Nhanh đoạt a
Chương 30: Điên cuồng chư thiên vạn giới
Chương 31: Mời đạo hữu không nên quấy rầy ta học tập
Chương 32: Đại đế đều tranh
Chương 33: Đùa giỡn vạn giới
Chương 34: Tuyệt thế hung tướng
Chương 35: Đi ra ngoài không xem hoàng lịch
Chương 36: Diệp Hạo xuất thủ
Chương 37: Ta có thể thử xem
Chương 38: Nghìn cân treo sợi tóc
Chương 39: Anh hùng của chúng ta
Chương 40: Ma Cao phóng viên chạy nhanh
Chương 41: Mua sắm không gian pháp khí
Chương 42: Vạn giới chi nộ
Chương 43: Weibo Đại V công phòng chiến
Chương 44: Trực tiếp đánh mặt!
Chương 45: Đại đế đều sợ!
Chương 46: Thời gian ngừng lại
Chương 47: Bắt đầu đoạt tiền!
Chương 48: Đi lại hack
Chương 49: Lập tức phất nhanh!
Chương 50: Vô sỉ Yêu tộc, hoạt động bí mật