Chương 1: Mạng ngươi, thật không tốt
Chương 2: Huyết mạch giới hạn, Yêu Đồng Thánh Thể
Chương 3: Thề không làm kẻ yếu
Chương 4: Loại thứ hai huyết mạch giới hạn
Chương 5: Bắc Đẩu Du Long Bộ, Đại Bộc Tồi Sơn Chưởng
Chương 6: Đế Phong võ phủ, thiên kim ngày sinh
Chương 7: Tối cường thiên tài, hắn cũng xứng?
Chương 8: Cút xuống đây cho ta
Chương 9: Lúc đầu thù, gấp bội xin trả
Chương 10: Phủ tướng quân, Long Chiến
Chương 11: Thiết Huyết nam nhân
Chương 12: Cửu Hồn Long Ấn Quyết
Chương 13: Tới cửa mời
Chương 14: Đế đô Hoàng thành, cuồn cuộn sóng ngầm
Chương 15: Biến cố lan tràn
Chương 16: Cự Tượng võ phủ
Chương 17: Vu Thần Ngọc
Chương 18: Linh Đằng Tỏa Khốn, Cổ Thụ Chiến Thể
Chương 19: Cường thế đánh chết
Chương 20: Hạo Nguyệt học viện
Chương 21: Hạ Siêu
Chương 22: Vừa lúc đủ số
Chương 23: Bia đở đạn
Chương 24: Cút mẹ ngươi phế vật
Chương 25: Giao dịch
Chương 26: Lần nữa bị cự
Chương 27: Bị cự ba mươi phủ
Chương 28: Nửa đêm tập sát
Chương 29: Một sao Yêu Đồng, Tịch Diệt Chi Mang
Chương 30: Kém cõi nhất cao đẳng võ phủ
Chương 31: Thiên Tinh võ phủ
Chương 32: Trầm thấp long ngâm
Chương 33: Bảy sao quảng trường, đạo sư lựa chọn
Chương 34: Thiên lý bất dung
Chương 35: Ba cái danh ngạch
Chương 36: Cắt đứt ngươi chân chó
Chương 37: Ám Ảnh Thương
Chương 38: Đầu ngón tay lau một cái xúc cảm
Chương 39: Vô Cốt Sơn Mạch
Chương 40: Âm thầm theo dõi
Chương 41: Tứ cấp đại yêu, Ngũ Độc Cự Tri Chu
Chương 42: Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu
Chương 43: Còn có một chỉ hoàng tước
Chương 44: Thú trong vương giả, Băng Nguyệt Ma Lang
Chương 45: Phượng Dực Chi Kiếm, Vẫn Diệt Trảm
Chương 46: Đột ngột đến kinh biến
Chương 47: Hắc Thủy Quái Tích
Chương 48: Yêu thương Phương Bất Phàm
Chương 49: Bổn nguyên linh nguyên dịch
Chương 50: Chạy thoát