Chương 1: Đại đế luân hồi!
Chương 2: Thái Cổ Chiến Long Quyết!
Chương 3: Vạn Độc mặc giao!
Chương 4: Long hồn thức tỉnh!
Chương 5: Chân Vũ ngũ trọng!
Chương 6: Chi mạch đoạt vị!
Chương 7: Long huyết khí tức!
Chương 8: Sương mù đầm lầy!
Chương 9: Tần Mãnh khiêu chiến!
Chương 10: Giận dữ giết người!
Chương 11: Cuồn cuộn sóng ngầm!
Chương 12: Sinh tử ước hẹn!
Chương 13: Toàn bộ chém giết!
Chương 14: Huyết diễm lân thú!
Chương 15: Huyền Vũ lục trọng!
Chương 16: Thánh viện người tới!
Chương 17: Đem ra công khai!
Chương 18: Sinh tử chi chiến!
Chương 19: Mối nguy bùng nổ!
Chương 20: Cường giả bí ẩn!
Chương 21: Lắng lại họa loạn!
Chương 22: Đi tới Hoàng thành!
Chương 23: Cổ hoang di tích!
Chương 24: Huyền bí cổ đồ!
Chương 25: Một quyền đánh nổ!
Chương 26: Địa giai linh khí!
Chương 27: Trấn Ngục thần thương!
Chương 28: Đột phá, Địa Vũ cảnh!
Chương 29: Đánh khắp toàn trường!
Chương 30: Hỗn độn thái tinh thạch!
Chương 31: Chuẩn bị hố người!
Chương 32: Huyền giai tam phẩm!
Chương 33: Thiên Khung đại sư!
Chương 34: Mười đạo tru thiên sát ý!
Chương 35: Tứ đại thiên kiêu!
Chương 36: Một quyền đánh bay! (Cầu đề cử cùng cất giữ!)
Chương 37: Song võ mạch? Như cũ đến bại!
Chương 38: Dương danh, mối nguy!
Chương 39: Không đâu địch nổi!
Chương 40: Võ Hoàng lại như thế nào!
Chương 41: Long Lân quả!
Chương 42: Võ thánh bí cảnh!
Chương 43: Thức tỉnh long huyết!
Chương 44: Phân chuột!
Chương 45: Luyện hóa thánh hồn!
Chương 46: Thất tinh bảo tháp!
Chương 47: Nghênh ngang rời đi!
Chương 48: Tấn cấp, Thiên Vũ cảnh!
Chương 49: Hỏa Vân thành, Lôi gia!
Chương 50: Hỏa lôi long thể, tứ chuyển!