Chương 1: Phế võ hồn thiếu gia cùng thiên tài thiếu nữ
Chương 2: Ngự Long Không Gian
Chương 3: Từ hôm nay trở đi nuôi rồng
Chương 4: Võ hồn tiến hóa
Chương 5: Hừ, nam nhân!
Chương 6: Đi săn cùng ám sát
Chương 7: Ý của các ngươi, là muốn nhiều người khi dễ ít người rồi?
Chương 8: Thiếu ta một cái xin lỗi
Chương 9: Liền một chút xíu đau nhức, ta sẽ ôn nhu!
Chương 10: Tụ Nguyên Tán
Chương 11: Nhắc nhở ngươi một câu, chớ chọc ta!
Chương 12: A, nữ nhân!
Chương 13: Ba vòng khảo thí
Chương 14: Đồng thời chiến hai người?
Chương 15: Long Huyên thiên phú
Chương 16: Nhất đẳng thiên phú
Chương 17: Thực lực của các ngươi, chỉ là như vậy mà thôi?
Chương 18: Là kẻ hung hãn!
Chương 19: Long Lập xuất thủ
Chương 20: Ai mới là phế vật?
Chương 21: Bất nhân bất nghĩa bất trung gia tộc
Chương 22: Hắn có được một con rồng!
Chương 23: Ta họ Kim
Chương 24: Ngươi làm sao cũng tại?
Chương 25: Long Vương Kinh
Chương 26: Long Khiếu Thiên quyết tâm
Chương 27: Ác nữ
Chương 28: Đấu Long đài
Chương 29: Đối chiến, Trọng Giáp Cự Long!
Chương 30: Bất khuất chiến ý
Chương 31: Mệt mỏi?
Chương 32: Khảo nghiệm tàn khốc
Chương 33: Tông phân lệnh bài tác dụng
Chương 34: Bọn người
Chương 35: Đệ tử ngoại môn
Chương 36: Hắn giống như thật nhận biết ngươi
Chương 37: Đơn giản chính là quái vật
Chương 38: Hắn sẽ trở lại!
Chương 39: Trịnh Khang át chủ bài, Xích Long Lang!
Chương 40: Xích Long Lang chi huyết, lĩnh ngộ long kỹ
Chương 41: Ai là Long Hạo?
Chương 42: Tông phân lệnh bài tác dụng
Chương 43: Trần Tuyết
Chương 44: Trần Tuyết quyết tâm
Chương 45: Sinh tử chiến
Chương 46: Nên lên đường!
Chương 47: Vạn Giai sơn
Chương 48: Ngàn năm qua đệ nhất nhân!
Chương 49: Trưởng lão Nhậm Thiên
Chương 50: Thủy Phong Hoa