Chương 1: Dương Huyền
Chương 2: Ta không phục
Chương 3: Thoát thai hoán cốt
Chương 4: Hãnh diện
Chương 5: Mười hai thiếu gia?
Chương 6: Rốt cuộc là gì đó?
Chương 7: Duy nhất người tu chân
Chương 8: Mới ý nghĩ
Chương 9: Đạo thuật. Kim nguyệt trảm
Chương 10: Giết Dương Cảnh
Chương 11: Lại ngộ khiêu khích
Chương 12: Trưởng lão dò xét
Chương 13: Nội kình bảy tầng đỉnh phong?
Chương 14: Luyện khí tầng năm
Chương 15: Khôi phục thân phận
Chương 16: Sóng to gió lớn
Chương 17: Giết ngươi thì như thế nào
Chương 18: Hỏa diễm đốt không
Chương 19: Sơn thủy luân lưu chuyển
Chương 20: Nữ nhân thế giới ta không hiểu
Chương 21: Ta tất sát ngươi
Chương 22: Tiên thiên bảo khí
Chương 23: Đưa hắn lưu lại
Chương 24: Ta muốn giết hắn, không người có thể ngăn
Chương 25: Dư âm không ngớt
Chương 26: Xử lý ý kiến
Chương 27: Mới đạo thuật
Chương 28: Thả ra ngục
Chương 29: Chồn đen áo lông
Chương 30: Một cước đạp bay
Chương 31: Thần tiên đánh nhau
Chương 32: Thần bí mỏ sắt
Chương 33: Đột phá bảy tầng
Chương 34: Mưa gió sắp đến
Chương 35: Một quyền oai
Chương 36: Một chiêu giết địch
Chương 37: Tiên thiên chiến kỹ
Chương 38: Đạo thuật. Thổ Long
Chương 39: Bụi bậm lắng xuống
Chương 40: Rồng có vảy ngược
Chương 41: Chạm vào hẳn phải chết
Chương 42: Tử vong như phong
Chương 43: Vô đối không sai
Chương 44: Đánh vào Triệu gia
Chương 45: Triệu gia diệt tộc
Chương 46: Ta là tới giết người
Chương 47: Các ngươi đều phải chết
Chương 48: Vô tận điên cuồng
Chương 49: Lệ rơi vãi đường về bước chân như phong
Chương 50: Liền khiến cho nhân gian hiện kỳ tích