Chương 1: Hình như có hương hoa
Chương 3: Rừng rậm tử đấu
Chương 5: Đối nguyệt luận yêu
Chương 7: Thiếu niên hào khí
Chương 9: Đường có mãnh hổ
Chương 11: Leo tường thiếu nữ
Chương 13: Xấu hổ gặp lại
Chương 15: Náo ngõ hẻm lão điếm
Chương 17: Đạo nho Ma Phật
Chương 19: Mây xanh quyết lên
Chương 21: Đi kiếm đi đao
Chương 23: Tiểu viện phong vân
Chương 25: Ta chính là vương đạo
Chương 27: Trong trận thế giới
Chương 29: Viện quân ở đâu
Chương 31: Mười năm trù tính
Chương 33: Yêu huyết tính
Chương 35: Ôm ấm áp
Chương 37: Máu cốt ma tung
Chương 39: Sinh Tử chi đạo
Chương 41: Lan Nhược hành tung
Chương 43: Tẩu hỏa nhập ma
Chương 45: Bí mật nhỏ
Chương 47: Lan Hinh tiên tâm
Chương 49: Mưa rơi nhàn hồ
Chương 51: Trộm tâm tiểu tặc
Chương 53: Đắt đỏ phân bón hoa
Chương 55: Thật sự là đáng sợ
Chương 57: Gặp lại Lan Nhược
Chương 59: Băng hỏa song thù
Chương 61: Thập diện mai phục
Chương 63: So tài ẩn tình
Chương 65: Tồi khô lạp hủ
Chương 67: Hảo hài tử
Chương 69: Nhà ta khuê nữ
Chương 71: Lâm trận phản chiến
Chương 73: Côn Luân chuyện cũ
Chương 75: Che giấu phương pháp
Chương 77: Đêm tối Cuồng Lang
Chương 79: Da sói khúc phổ
Chương 81: Cấm kỵ luyến
Chương 83: Tượng đất khôi lỗi
Chương 85: Trước khi quyết chiến
Chương 87: Kịch liệt công thủ
Chương 89: Linh hồn sợ
Chương 91: Vô tình phong bạo
Chương 93: Từ gia đường thúc
Chương 95: Tinh thần phân liệt
Chương 97: Ta muốn nữ nhân
Chương 99: Nho đạo khí khái