Chương 1: Trùng sinh 10 năm trước
Chương 2: Không gian ổn định trang bị
Chương 3: Vết nứt sinh vật răng nanh hài nhi
Chương 4: Đế đô gian thương
Chương 5: T 3 y phục tác chiến
Chương 6: Bụi cỏ lau người nhái
Chương 7: Tử vong cự thú
Chương 8: Nguyên tố hạch tâm
Chương 9: Thổ hào thương giới giả
Chương 10: Diệt thú tướng
Chương 11: Trở về
Chương 12: Cô nhi viện
Chương 13: Lão viện trưởng
Chương 14: Hấp thu phù văn
Chương 15: Nhìn ban đêm
Chương 16: Hấp tinh quyết
Chương 17: Bạn học cũ
Chương 18: Dã ngoại rắn nướng
Chương 19: Ngươi đã thức tỉnh
Chương 20: Khế ước Tiểu Bạch
Chương 21: Mai phục
Chương 22: Chuột triều (1)
Chương 23: Chuột triều (2)
Chương 24: Chuột triều (3)
Chương 25: Diệt Chuột vương
Chương 26: Chiến quả
Chương 27: Cược 1 trận
Chương 28: Cự tuyệt tướng quân
Chương 29: Quyên thịt
Chương 30: Lưu Mãnh hẳn phải chết
Chương 31: Nội lực cô đọng
Chương 32: Định chế trang bị
Chương 33: Huyền phù chiến xa
Chương 34: Lần nữa ra ngoài
Chương 35: Địa Ngục chi thạch
Chương 36: Vết nứt cự thủ
Chương 37: Họp lớp
Chương 38: Âm mưu dần dần sinh
Chương 39: Thanh Vương đao
Chương 40: Tập kích khủng bố
Chương 41: Phản nhân loại tổ chức
Chương 42: Trần Minh diễn kịch
Chương 43: Đoạn ngươi 1 chân
Chương 44: Giết vào phòng thí nghiệm
Chương 45: Phía sau màn hắc thủ
Chương 46: Là địch hay bạn
Chương 47: Dị năng giả vs thương giới giả
Chương 48: Đổi phòng
Chương 49: Thợ săn tiền thưởng mạng
Chương 50: Xú mỹ Tiểu Bạch