Chương 1: Tiêu Trường Sinh
Chương 2: Tiêu Khôn
Chương 3: Tiêu Tề
Chương 4: Nhị trưởng lão
Chương 5: Nhân Linh cảnh cửu trọng thiên
Chương 6: Một bàn tay hô chết
Chương 7: Linh Kỹ Các hiển uy
Chương 8: Sự tình ra tất có yêu
Chương 9: Mượn đao giết người
Chương 10: Người giật dây
Chương 11: Chiến Thiên Linh Cảnh
Chương 12: Xé rách ngụy trang
Chương 13: Lại trảm Thiên Linh Cảnh
Chương 14: Tiêu gia kinh biến
Chương 15: Đi ra ngoài lịch luyện
Chương 16: Vương gia
Chương 17: Nhân Vương cảnh cường giả đánh lén
Chương 18: Nhân họa đắc phúc
Chương 19: Vương thành Tiết gia
Chương 20: Tiêu gia biến cố
Chương 21: Đánh vào đại đường
Chương 22: Vương cảnh giao thủ
Chương 23: Kịp thời chạy về
Chương 24: Hành hung Vương cảnh
Chương 25: Oanh sát Vương cảnh
Chương 26: Tiêu gia nội tình
Chương 27: Phản công
Chương 28: Độc chiến quần hùng
Chương 29: Ma quỷ
Chương 30: Tự sáng tạo tuyệt chiêu
Chương 31: Truy sát
Chương 32: Đánh giết
Chương 33: Không đáp ứng, vậy liền chết
Chương 34: Là tai hoạ ngầm nhất định phải diệt trừ
Chương 35: Tiến đánh Vương gia
Chương 36: Vương gia chấn động
Chương 37: Đánh đến tận cửa
Chương 38: Hủy thi (canh thứ tư:)
Chương 39: Vương cảnh không thể nhục?
Chương 40: Một quyền oanh sát
Chương 41: Chiến Vương gia lão tổ
Chương 42: Đột phá, Thiên Linh Cảnh thất trọng thiên
Chương 43: Ma giáo giáo đồ
Chương 44: Tuyệt thế một kiếm (canh thứ tư:)
Chương 45: Linh cơ vỡ tan
Chương 46: Cá lọt lưới
Chương 47: Công pháp luyện thể
Chương 48: Táng Thần Chi Địa
Chương 49: Cửu Thiên Thập Địa, chỉ có ngươi là nhất
Chương 50: Cảnh giới phân chia