Chương 1: Võ hồn thức tỉnh
Chương 2: Thôn Phệ Kiếm Hồn
Chương 3: Thần bí địa đồ
Chương 4: Thanh Linh sơn mạch
Chương 5: Kình Thiên minh
Chương 6: Long Đế Thần Long Tí
Chương 7: Bá Vương Hoa! Thiết Hải Đường!
Chương 8: Lãnh huyết một kiếm
Chương 9: Ngươi muốn đánh, ta liền theo ngươi đánh!
Chương 10: Trảm Yêu minh
Chương 11: Đánh bại Tề Thịnh
Chương 12: Xuân tâm nhộn nhạo Thiết Hải Đường
Chương 13: Tam Đầu Quái Xà
Chương 14: Chúng ta không thích hợp
Chương 15: Nợ máu trả bằng máu
Chương 16: Lôi Thần Diệt Thế
Chương 17: Chém giết Tần Hướng Thiên
Chương 18: Gấp trăm lần hoàn lại!
Chương 19: Uy lực của thiên kiếp
Chương 20: Tiêu diệt Kình Thiên minh!
Chương 21: Trở về
Chương 22: Ngũ Độc giáo
Chương 23: Thiếu niên thần bí
Chương 24: Diệp Như Long
Chương 25: Tô Tiên Mị
Chương 26: Tứ Tông trưởng lão
Chương 27: Thần Võ Thập Vương
Chương 28: Thiên U cốc
Chương 29: Chém giết Diệp Như Long
Chương 30: Ai cản ta thì phải chết!
Chương 31: Hồng Hoang Thần Nữ Đạo (tăng thêm!!)
Chương 32: Đánh bại Lâm Tử Nhi
Chương 33: Cao thủ! Lâm Dược!
Chương 34: Có loại cho ta một năm thời gian
Chương 35: Bái nhập Linh Kiếm tông (tăng thêm!)
Chương 36: Nhập tông đệ nhất chiến
Chương 37: Cho các ngươi chuẩn bị cơm
Chương 38: Tới cửa khiêu khích
Chương 39: Tân nhân vương (ký hợp đồng tăng thêm)
Chương 40: Thần minh võ giả! Hướng Thiên Nhất!
Chương 41: Dạ thám Bạch Vân phong
Chương 42: Nhất giai kiếm ý
Chương 43: Duyệt lại khảo nghiệm bắt đầu
Chương 44: Treo giải thưởng một vạn muốn đầu người
Chương 45: Chém giết Chân Võ cảnh yêu thú
Chương 46: Thôn Thiên Ma Mãng
Chương 47: Kết thành hận thù Diệp Túc Tâm
Chương 48: Một kiếm giết quần hùng
Chương 49: Diệp Túc Tâm cường đại!
Chương 50: Thiết Đản cùng Tề Thiếu Long gặp rủi ro