Thần Võ Chiến Vương - Trương Mục Chi

Thần Võ Chiến Vương

Thánh Vực đệ nhất công tử Giang Thần bị người yêu phản bội, bất hạnh ngã xuống. Linh hồn xuyên qua đến 500 năm sau, trên Cửu Thiên đại lục một gã thiếu niên trùng tên trùng họ .

Người mang Chí Tôn Thần mạch, nắm giữ vô số bí điển, Giang Thần phát thệ muốn giết về Thánh Vực, chính tay đâm kẻ thù.

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Thập vạn đại sơn
Chương 2: Đông viện không người
Chương 3: Phạm Đồ
Chương 4: Đòi mạng hoa
Chương 5: Phong hành vệ
Chương 6: Một đao giải quyết
Chương 7: Đông săn
Chương 8: Thiên y điếm
Chương 9: Kim cương phục ma quyền
Chương 10: Linh đan sư
Chương 11: Luyện kiếm
Chương 12: Tay trái kiếm
Chương 13: Bạch Thủy thành
Chương 14: Thần phẩm Tụ khí đan
Chương 15: Phi mã thương hội
Chương 16: Tô Thiến
Chương 17: Phân phát thưởng năm
Chương 18: Kinh hỉ
Chương 19: Vấn Kiếm Môn
Chương 20: Ly hồn cung
Chương 21: Vấn thiên kiếm
Chương 22: Tỷ thí phân đoạn
Chương 23: Kiếm điểm
Chương 24: Khuất nhục Mạnh Phi
Chương 25: Xoay chuyển tình thế
Chương 26: Cứu cha
Chương 27: Cầu vồng kiếm pháp
Chương 28: Hoàng kim máu
Chương 29: Nhất kiếm tam thức
Chương 30: Kiếm ý
Chương 31: Huyết Thủ đồ tể
Chương 32: Linh kiếm
Chương 33: Xích tiêu kiếm chủ
Chương 34: Vùng mỏ
Chương 35: Dược sơn
Chương 36: Hạ Hưng
Chương 37: Tuyệt chiêu
Chương 38: Tiếp viện
Chương 39: Thuần Dương đan
Chương 40: Lực ngăn sóng dữ
Chương 41: Đi ra núi lớn
Chương 42: Ta muốn gia nhập Thiên Đạo Môn
Chương 43: Cửu Long thành
Chương 44: Vũ thần sơn
Chương 45: Tân hỏa bảng
Chương 46: Dương Kiến Uy
Chương 47: Binh khí dài
Chương 48: Kiếm ý
Chương 49: Khai sơn một chém
Chương 50: Kẻ yếu