Vạn Cổ Thần Đế - Phi Thiên Ngư

Vạn Cổ Thần Đế

800 năm trước, Minh Đế chi tử Trương Nhược Trần, bị vị hôn thê của hắn Trì Dao công chúa giết chết, thiên kiêu một đời, liền như vậy ngã xuống.

800 năm sau, Trương Nhược Trần một lần nữa sống lại, lại phát hiện đã từng giết chết hắn vị hôn thê, đã thống nhất Côn Luân Giới, mở ra đệ nhất trung ương Đế quốc, được xưng "Trì Dao Nữ Hoàng".

Trì Dao Nữ Hoàng —— thống ngự thiên hạ, uy lâm bát phương; thanh xuân vĩnh trú, bất tử bất diệt.

Trương Nhược Trần đứng ở chư Hoàng từ đường ở ngoài, nhìn Trì Dao Nữ Hoàng tượng thần, trong lòng bốc cháy lên hừng hực cừu hận liệt diễm, "Đợi ta trùng tu mười ba năm, dám gọi Nữ Hoàng xuống Hoàng Tuyền".

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Tám trăm năm sau
Chương 2: Mở ra Thần Võ ấn ký
Chương 3: Hoàng Cực cảnh
Chương 4: Thời Không Bí Điển
Chương 5: Long Tượng Bàn Nhược
Chương 6: Lâm Nính San
Chương 7: Thiên Tâm kiếm pháp
Chương 8: Võ thị
Chương 9: Ba năm trước đây chân tướng
Chương 10: Ba mươi sáu đầu kinh mạch đồ
Chương 11: Lại phá cảnh giới
Chương 12: Thanh Huyền Các
Chương 13: Tần Nhã
Chương 14: Tuyệt thế yêu nhiêu
Chương 15: Bốn ngưu lực lượng
Chương 16: Tiểu cực vị
Chương 17: Vân Võ Quận Vương
Chương 18: Cuối năm khảo hạch
Chương 19: Chấn động
Chương 20: Vòng thứ hai sát hạch
Chương 21: Thiết Bì Man Ngưu
Chương 22: Một cấp thượng đẳng
Chương 23: Săn giết Thanh Hỏa Lộc
Chương 24: Đệ nhất
Chương 25: Bát cường
Chương 26: Thắng bại
Chương 27: Hỏa Xà Thương Pháp
Chương 28: Ai mới là thiên tài?
Chương 29: Nhất tâm nhị dụng
Chương 30: Man Thần Trì
Chương 31: Đồ Thiên Sát Địa Chi Hoàng
Chương 32: Càn Khôn Thần Mộc Đồ
Chương 33: Minh Văn Công Hội
Chương 34: Lực lượng tinh thần
Chương 35: Hai mươi cấp
Chương 36: Toàn thành giới nghiêm
Chương 37: Bế quan tu luyện
Chương 38: Luân mạch
Chương 39: Không Gian Giới Chỉ
Chương 40: Bái Nguyệt Ma Giáo Tổng đà chủ
Chương 41: Vũ Thị Tiền Trang
Chương 42: Tứ đại xếp hạng bảng
Chương 43: Hoàng cấp Vũ Đấu Cung
Chương 44: Đánh đâu thắng đó
Chương 45: Thắng liên tiếp tám tràng, chiến đấu không thôi
Chương 46: Hàn Phủ
Chương 47: Hoàng Bảng Võ Giả
Chương 48: Trước điện luận võ
Chương 49: Năm mươi tám ngưu lực lượng
Chương 50: Hoàng Cực Cảnh đại viên mãn