Chương 1: Mỏ than gặp nạn
Chương 2: Kích hoạt trung tâm
Chương 3: Trong bóng đêm cắn nuốt
Chương 4: Được cứu vớt
Chương 5: Đường về
Chương 6: Mẫu hoàng thức tỉnh
Chương 7: Tiểu loli bị đặt tên
Chương 8: Một bậc nhiệm vụ khởi động
Chương 9: Lão đồng học tới chơi
Chương 10: Bán bồn cảnh
Chương 11: Sơ ngộ
Chương 12: Cùng thời đại nối đường ray
Chương 13: Gieo trồng cây cối
Chương 14: Xem cửa hàng
Chương 15: Bán tham
Chương 16: Thật ~ anh hùng cứu mỹ nhân
Chương 17: Tiêu thực
Chương 18: Cấp đại não nạp phí
Chương 19: Khác loại tam bồi
Chương 20: Trả thù
Chương 21: Ngốc Điểu không ngốc
Chương 22: Học xe
Chương 23: Mua xe
Chương 24: Hắc công ty
Chương 25: Trực đêm bệnh đống?
Chương 26: Mua sắm khoáng thạch
Chương 27: Một bậc nhiệm vụ hoàn thành
Chương 28: Cấp bậc 2 cấp
Chương 29: Phục chế di động
Chương 30: Khai giảng quý
Chương 31: Hợp tác
Chương 32: Thư viện ngẫu nhiên gặp được
Chương 33: Tìm tra
Chương 34: Ai nói đóng cửa không thể tạo xe
Chương 35: Vương Tam đột kích
Chương 36: Vũ lực uy hiếp
Chương 37: Đêm tập không phải quả phụ thôn
Chương 38: Sinh vật chiến giáp
Chương 39: Hỗn độn mỹ nữ giáo viên
Chương 40: Trăm năm nhân sâm điếu mệnh
Chương 41: Cứu trị
Chương 42: Mang theo loli đi trộm đồ ăn
Chương 43: Tân trang bị cấp thấp sinh vật chiến đao
Chương 44: Sinh ý trở lên môn
Chương 45: Mua phòng
Chương 46: Trảm
Chương 47: Bị tiểu loli dạy dỗ
Chương 48: Cướp máy bay
Chương 49: Thông đồng mỹ nữ tân kịch bản
Chương 50: Siêu cấp khách quý đãi ngộ