Thương Thiên Kiếm Đế - Kiếm Tôn

Thương Thiên Kiếm Đế

Kiếm Đế độ kiếp vẫn lạc, tại vạn năm sau mang theo nghịch thiên võ hồn cường thế trở về!

Tu người khác không có thần quyết, đoạt người khác không có bảo vật, hoành hành Thái Cổ Chư Thiên, treo lên đánh Vạn Giới không phục!

"Ngươi có trong truyền thuyết Thiên giai võ hồn? Không tệ không tệ, lấy ra đem làm món ăn khai vị vừa vặn."

"Ngươi là đế tộc Thái tử, tương lai đại năng? Không có ý tứ, ngươi tổ tông đều bị ta đánh ngã!"

Xông tuyệt địa, được kỳ bảo, quét Vạn Giới, chôn cất Thần Ma, vạch trần muôn đời bí mật, trèo lên võ đạo tuyệt đỉnh!

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Kiếm Đế trọng sinh
Chương 2: Vũ Hồn giác tỉnh
Chương 3: Vũ Hồn, Thiên Tiêu!
Chương 4: Ngược sát!
Chương 5: Rung động!
Chương 6: Thông Minh quyền!
Chương 7: Bạch Tương
Chương 8: Khí Huyết Đan
Chương 9: Cái gì? Ta không phải mười cái sao
Chương 10: Thủy Hư Công
Chương 11: Huyền giai trung phẩm?
Chương 12: Lưu Vân Kiếm Pháp
Chương 13: Đan dược thăng cấp
Chương 14: Luyện Thể năm tầng
Chương 15: Ngoại môn Bạch Lộ
Chương 16: Lưu Vân ý cảnh
Chương 17: Run rẩy!
Chương 18: Đánh bạc!
Chương 19: Thẹn quá hoá giận, lật lọng
Chương 20: Chiến Bạch Lộ!
Chương 21: Tử mãng Vũ Hồn!
Chương 22: Cửu Luyện Long Thể!
Chương 23: Hung thú sơn mạch
Chương 24: Vạn Dược các
Chương 25: Hoàn Khí Đan
Chương 26: Hái thuốc đội
Chương 27: Ngân Xà Điện Mãng
Chương 28: Kịch đấu
Chương 29: Trảm Bạch Xà!
Chương 30: Mật rắn tới tay!
Chương 31: Ngũ đan tề luyện!
Chương 32: Lôi điện tôi thể!
Chương 33: Khách không mời mà đến
Chương 34: Thiên Tiêu Kiếm sơ hiển uy
Chương 35: Thôn phệ! Hoàng giai trung phẩm!
Chương 36: Sắp chết chi long!
Chương 37: Xích Long, ngọn nguồn
Chương 38: Phá nguyền rủa!
Chương 39: Xích Long Long Châu
Chương 40: Cửu Luyện Long Thể, thứ nhất luyện!
Chương 41: Đánh vỡ cực hạn, vô thượng chi cảnh!
Chương 42: Gặp lại Tiểu Liên
Chương 43: Long uy
Chương 44: Về tông
Chương 45: Hoàn mỹ luyện thể chi pháp
Chương 46: Nội môn khảo hạch
Chương 47: Nhẹ nhàng thoải mái
Chương 48: Luận võ
Chương 49: Tính toán tổng nợ
Chương 50: Kịch chiến? Không tồn tại!