Quyển 1 - Chương 1: Chén thánh chiến tranh của Tần Hạo
Chương 2: Tình báo giao dịch
Chương 3: Bái phỏng Matou gia
Chương 4: Trùng sào
Chương 5: Lập địa thông thiên pháo
Chương 6: Tohsaka Tokiomi
Chương 7: Con cá mắc câu
Chương 8: Ngu phu
Chương 9: Ngươi không phải đối thủ của ta
Chương 10: Võ giả chi tâm
Chương 11: Diêm vương tam điểm thủ
Chương 12: Mười bảy chi số
Chương 13: Matou Kariya
Chương 14: Ám chi kỵ sĩ
Chương 15: Mãnh hổ ngạnh ba sơn
Chương 16: Waver
Chương 17: Đêm tẫn
Chương 18: Đánh rất đẹp
Chương 19: Tất có thâm tạ
Chương 20: Tốt sư phụ
Chương 21: Chỗ ở nguy cơ
Chương 22: Trùng phản
Chương 23: Pháo hoa
Chương 24: Thẳng không phải ngốc
Chương 25: Nan đề của Sakura
Chương 26: Vàng óng
Chương 27: Trời sụp đất nứt
Chương 28: Bóng đen
Chương 29: Còn có ai
Chương 30: Ngươi căn bản không phải lão tài xế
Chương 31: Tiểu thư mỹ lệ
Chương 32: Tối như mực
Chương 33: Nhân thể phong cầm
Chương 34: Bữa sáng
Chương 35: Nghèo nàn
Chương 36: Trảm long đài
Chương 37: Vương oai thế
Chương 38: Treo giải thưởng
Chương 39: Ước định
Chương 40: Mẹ con gặp lại
Chương 41: Đêm trước
Chương 42: Ngô tên Dio
Chương 43: Ngày thứ tư
Chương 44: Chắn ta giả tử
Chương 45: Điên cuồng
Chương 46: Emiya Kiritsugu
Chương 47: Thệ ước
Chương 48: Huyết chi họa tác
Chương 49: Ta hỏi ngươi đáp
Chương 50: Cứu một người