Chương 1: Quái mộng
Chương 2: Thoát thai hoán cốt
Chương 3: Tranh giành tình nhân
Chương 4: Không chịu nổi 1 kích
Chương 4: Không chịu nổi 1 kích
Chương 5: Mạnh mẽ làm mất mặt
Chương 6: Đánh phá kỷ lục
Chương 7: Thiện đường phong ba
Chương 8: Cuồng ngưu Thiết Phong
Chương 9: Cửu cực băng
Chương 10: Thân thế
Chương 11: Thối thể cảnh 4 trọng
Chương 12: Long không thể ở cùng xà
Chương 13: Cho ta quỳ xuống
Chương 14: Võ đạo chi tâm
Chương 15: Vũ đấu trường
Chương 16: Nắm đấm là đủ
Chương 17: Hung
Chương 18: Bảo khí
Chương 19: Nhân kiếm hợp nhất
Chương 20: Đại địa võ hồn
Chương 21: Quật khởi mạnh mẽ
Chương 22: Yến Trường Không
Chương 23: Kỹ kinh toàn trường
Chương 24: Hỏa độc
Chương 25: Ăn trộm
Chương 26: Muôn người chú ý
Chương 27: Long tranh hổ đấu
Chương 28: Cuồng hóa võ hồn
Chương 29: Ngoại môn đệ nhất người
Chương 30: Tạo Hóa Đan
Chương 31: Hắc ám võ hồn
Chương 32: Thực lực đại tiến
Chương 33: Giai nhân đi xa
Chương 34: Đại Phần Thiên công
Chương 35: Không nhìn
Chương 36: Chết đến nơi rồi?
Chương 37: Đốt chết tươi
Chương 38: Anh hùng cứu mỹ nhân
Chương 39: Lạc Thủy thành
Chương 40: Ngươi còn chưa đủ tư cách
Chương 41: Quá ác
Chương 42: Bạo lực
Chương 43: Nhất kiếm phong hầu
Chương 44: Miệt thị
Chương 45: Dương oánh nhi
Chương 46: Cho lão Tử trói lại
Chương 47: Uy hiếp
Chương 48: Dương gia Hình đường
Chương 49: Tự tin