Chương 1: Tiên Hà lĩnh
Chương 2: Ban đầu tài nguyên
Chương 3: Kiến thiết doanh địa
Chương 4: Sơn đồng
Chương 5: Kinh hỉ
Chương 6: Cuồng bạo dị thú
Chương 7: Hỏa diễm long mã
Chương 8: Phù văn đại pháo
Chương 9: Bão táp hải
Chương 10: Chuẩn bị
Chương 11: Thắng phụ
Chương 12: Thu hoạch
Chương 13: Ẩn giấu cơ duyên
Chương 14: Mậu dịch
Chương 15: Xuất phát
Chương 16: Tới tay
Chương 17: Học viện
Chương 18: Tân phát hiện
Chương 19: Tinh Thần Thụ
Chương 20: Cổ Pháp Sư di tích
Chương 21: Phù văn khóa
Chương 22: Quân bị
Chương 23: Hệ thống tình báo
Chương 24: Chiến thì trạng thái
Chương 25: Tới
Chương 26: Điên cuồng
Chương 27: Kết thúc
Chương 28: Khen thưởng
Chương 29: Tu vi tăng mạnh
Chương 30: Phù văn trang bị
Chương 31: Bay lên
Chương 32: Trở về Trái Đất
Chương 33: Địa đồ
Chương 34: Xây trấn đảo nhỏ
Chương 35: Bình tĩnh
Chương 36: Tân phát hiện
Chương 37: Lam thủy hồ dã lĩnh
Chương 38: Tiểu Shirley
Chương 39: Tinh thần lĩnh chủ
Chương 40: Phù văn bản chất
Chương 41: Thiên thần tập đoàn
Chương 42: Trò cười
Chương 43: Điều tra
Chương 44: Diệt tinh liên minh
Chương 45: Cự tuyệt
Chương 46: Kinh hỉ
Chương 47: Bảo tàng
Chương 48: Bán tin tức
Chương 49: Oanh động
Chương 50: Tranh đoạt