Chương 1: Đây là muốn phát a!
Chương 2: Treo vách tường quật khởi!
Chương 3: Huyền Tượng Đoán Thể Thuật cùng Phong Đao Thuật
Chương 4: Hạ Phẩm Đao Pháp thiên phú
Chương 5: Thuộc tính thiên phú
Chương 6: Âu thần phụ thể
Chương 7: Tiến vào dã ngoại
Chương 8: Mở rộng tầm mắt
Chương 9: Nhất Nguyên Vũ Giả, Hỏa Chi Linh Hải
Chương 10: Đen ăn đen
Chương 11: Kim Chi Linh Hải
Chương 12: Sát thủ ‘Quỷ Ảnh’
Chương 13: Cuối mùa thi
Chương 14: Uy thế của một kiếm
Chương 15: Trung Phẩm Đoán Thể thiên phú
Chương 16: Nghi ngờ
Chương 17: Nội Viện tuyển chọn
Chương 18: Tự trói mình
Chương 19: Hối hận không kịp
Chương 20: Theo đuôi hạnh phúc
Chương 21: Chủ nhiệm khiếp sợ
Chương 22: Diệp Sở chính danh
Chương 23: Thực lực chợt tăng
Chương 24: Quý Bạch mời
Chương 25: Bí cảnh thế giới
Chương 26: Kim Ti Văn Báo
Chương 27: Âm mưu bại lộ
Chương 28: Trịnh Lương cái chết
Chương 29: Âm thầm đánh cướp
Chương 30: Lưỡng Nghi Vũ Giả
Chương 31: Kim Cương Bá Thể Công uy lực chân chính
Chương 32: Lưu Tinh Lệ
Chương 33: Loại thứ tư thuộc tính thiên phú
Chương 34: Phong hội tổ chức
Chương 35: Điên cuồng ảo tưởng
Chương 36: Vị thứ năm tuyển thủ hạt giống
Chương 37: Hắc Mã Diệp Sở
Chương 38: Dễ dàng chiến thắng
Chương 39: Lực áp Bát Tí Ma Viên
Chương 40: Giết tới Lục gia
Chương 41: Lục gia diệt vong
Chương 42: Công khai khiêu chiến
Chương 43: Một kiếm Phá Lôi kiếp
Chương 44: Loại thứ năm thuộc tính thiên phú
Chương 45: Xấu bụng Diệp Sương
Chương 46: Thủ Tịch nữ nhân
Chương 47: Căn cứ lối đi
Chương 48: Hạ Minh tâm tư
Chương 49: Vây quét hung thú
Chương 50: Hắc Ám Biên Bức