Chương 1: Thức tỉnh
Chương 2: Não đại động mở hậu quả
Chương 3: Đoạt xá
Chương 4: Sung quân
Chương 5: Sức cảm ứng
Chương 6: Lấy cớ
Chương 7: Ánh mắt phía sau
Chương 8: Sát Nhân Phong
Chương 9: Vô Cực Chân Giải
Chương 10: Chu tam thiếu
Chương 11: Ngũ Lý Nhai
Chương 12: Một trận sợ bóng sợ gió
Chương 13: Giống thóc
Chương 14: Gây giống ưu thế
Chương 15: Tái mặt
Chương 16: Khóe mắt liếc qua
Chương 17: Lâm Bình Nhi
Chương 18: Tổng kỳ Cẩu Phong
Chương 19: Khắp nơi là hố
Chương 20: Thu phục
Chương 21: Thị uy?
Chương 22: Đứng ở thế bất bại
Chương 23: Ta đến, ăn!
Chương 24: Trong bóng tối tính toán
Chương 25: Kho chứa vật kho
Chương 26: Hướng sa mạc yếu địa
Chương 27: Đòn sát thủ?!
Chương 28: Tiểu Giác
Chương 29: Nhân thủ vấn đề
Chương 30: Thực Hủ Lang
Chương 31: Quân đoàn man thú
Chương 32: Phương Tử Thịnh
Chương 33: Thiên Lang Đồ Đằng
Chương 34: Hỏa Giáp Ngưu
Chương 35: Chiến thuật Mạn Cổ Ngạt
Chương 36: 1 khỏa gọi dã tâm mầm móng
Chương 37: Tinh Huyết Hoàn
Chương 38: Miểu sát
Chương 39: Hít bụi
Chương 40: Sảng khoái
Chương 41: Gió nổi lên!
Chương 42: Mùi máu tươi
Chương 43: Quay lại phương hướng
Chương 44: 7 sát đao
Chương 45: Thần cản giết thần, phật cản giết phật!
Chương 46: Học tốt môi ngữ rất trọng yếu (tết Trung thu khoái hoạt!)
Chương 47: Đã chuẩn bị trước (tết Trung thu khoái hoạt!)
Chương 48: Tiên hạ thủ vi cường (tết Trung thu khoái hoạt!)
Chương 49: Đánh bay... (Tết Trung thu khoái hoạt!)
Chương 50: Phế đi võ công của Phương Tử Thịnh (tết Trung thu khoái hoạt!)