Chương 1: Ta là ai? Chẳng lẽ thành tinh?
Chương 2: Thật kích thích, thăng cấp
Chương 3: Trăm cấp thành Thần, heo gia vừa mở miệng, linh hồn nhỏ bé đều dốc hết ra ba dốc hết ra (cầu đề cử cầu nguyệt
Chương 4: Nghịch thiên, heo gia vũ khí
Chương 5: Mạn Đà La Xà cùng Lam Ngân Thảo
Chương 6: Mỹ nữ cùng dã thú
Chương 7: Thăng cấp, Pháp Thiên Tượng Địa
Chương 8: Bay lượn chi dực, bay trên trời Thần Trư
Chương 9: Tiểu Vũ tỷ, có chỉ heo khi dễ ta
Chương 10: Nhân Diện Ma Chu, bát chu mâu, A Ngân tỷ tỷ, heo gia trúng độc rồi
Chương 11: Thần thông dung hợp, Phi Thiên Bát Dực
Chương 12: Tiểu Vũ Tiểu Lục, heo gia mang các ngươi bay
Chương 13: Thái Thản Cự Viên, Thiên Thanh Ngưu Mãng, Tuyệt Thế Đấu La
Chương 14: Cưỡng hôn A Ngân, Quỷ Hổ
Chương 15: Kim Cương Bất Hoại, Thiên Tàn Cước, Lưỡi Hái Tử Thần, Thiên La Địa Võng
Chương 16: Ngủ cũng có thể tăng kinh nghiệm, heo gia không chảy nước miếng
Chương 17: Ngũ Sắc Thạch cùng Tiểu Thảo
Chương 18: Thái Thản Cự Viên đột kích
Chương 19: Heo gia bị đánh chết rồi?
Chương 20: Buông ra nữ hài kia, ta Hứa Tuyên muốn tu tiên diệt heo
Chương 21: Tiểu Bạch, đi, heo gia mời ngươi ăn cá nướng
Chương 22: Kim Lý Ngư, Huyền Thủy đại vương, Tử Cực Ma Đồng
Chương 23: Thế mà như thế đáng tiền
Chương 24: Tiểu Thanh, Thái Âm Chân Công
Chương 25: Quốc Sư buông xuống, Đại Tiểu Như Ý, Bất Diệt Kim Thân, Phong Lôi Thiên Dực
Chương 26: Trảm Quốc Sư
Chương 27: Cùng hưởng cùng sở hữu, vạn đạo quy nguyên
Chương 28: Cứu mạng a, có đại lão đến bắt heo gia
Chương 29: Thích ăn cây trúc heo
Chương 30: Ngũ Sắc Linh Thiềm, Thôn Nhật
Chương 31: Đại lão, cố ý cho ngươi lưu đùi gà
Chương 32: Heo gia thành tổ sư gia
Chương 33: Nhanh thông báo chưởng môn tổ sư thúc tới
Chương 34: Bái kiến tổ sư thúc
Chương 35: Heo gia chạy?
Chương 36: Gặp rắc rối
Chương 37: Đại chiến Thủy Kỳ Lân, 666
Chương 38: Tin hay không heo gia đánh ngươi
Chương 39: Tuyệt thế bảo điển đổi tin tức
Chương 40: Bị hố
Chương 41: Đây là y phục? Bịt mắt sao?
Chương 42: Lễ vật
Chương 43: Heo gia bán y phục, một trăm Linh dược một kiện
Chương 44: Sự tình bại lộ
Chương 45: Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, heo gia bị điện giật
Chương 46: Heo gia lại toả sáng tân xuân
Chương 47: Gánh lấy đại bảo kiếm xuống núi trang bức
Chương 48: Thiết kế đại sư
Chương 49: Cõng Tru Tiên Kiếm, tay cầm Sơn Hà Phiến
Chương 50: Thôn Âm Linh, trảm Huyền Xà