Chương 1: Tìm tiên
Quyển 1 - Chương 1: Tìm tiên
Chương 2: Cự tiên
Chương 3: Không tin tiên
Chương 4: Xông viện
Chương 5: Phương sĩ
Chương 6: Trừ hổ
Chương 7: Rời núi
Chương 8: Đạo quan
Chương 9: Nhện yêu
Chương 10: Tương trợ
Chương 11: Trách nhiệm
Chương 12: Huyền bảng
Chương 13: Tra án
Chương 14: Đạo cô
Chương 15: Nhân tâm
Chương 16: Kinh biến
Chương 17: Minh Hà
Chương 18: Tặng kiếm
Chương 19: Hầu Tử
Chương 20: Lí Thanh Lân
Chương 21: Cánh chim
Chương 22: Xa trì
Chương 23: Dạ Linh
Chương 24: Đằng xà
Chương 25: Tây hoang
Chương 26: Bằng hữu
Chương 27: Trực diện Đông Hoa
Chương 28: Đình biện
Chương 29: Trù hoa
Chương 30: Nấu rượu nói trường sinh
Chương 31: Ông trời tác hợp cho
Chương 32: Đan đạo
Chương 33: Chì thủy ngân trúng độc
Chương 34: Phi Hoa nhẹ giống như mộng
Chương 35: Mối tình đầu
Chương 36: Đùa giỡn người trong
Chương 37: Đã nhập hồng trần
Chương 38: Dược trở mình ai
Chương 39: Ta cũng vậy suy tính ngươi
Chương 40: Ta có ngươi
Chương 41: Thật là thơm
Chương 42: Dạy sai rồi?
Chương 43: Gió đã bắt đầu thổi
Chương 44: Mây di chuyển
Chương 45: Đương làm võ giả biết pháp thuật
Chương 46: Binh quý thần tốc
Chương 47: Chúng trong mắt Dạ Linh
Chương 48: Chưa từng héo tàn
Chương 49: Đông Hoa địa cung