Chương 1: Quét hình vạn vật, nhảy lên phi thiên!
Chương 2: Ta có 12 loại toàn thuộc tính linh căn!
Chương 3: Một giây nghiền ép, không đâu địch nổi!
Chương 4: Nghịch thiên quét hình kết quả!
Chương 5: Con này Ma Tước, ta muốn!
Chương 6: Bốn quyền, đánh nổ!
Chương 7: Một chỉ phía dưới, uy năng rung trời!
Chương 8: Chúng ta là thân nhân!
Chương 9: Cửu Thiên Thần Hoàng —— thức tỉnh!
Chương 10: Thần Hoàng Chi Diễm, đốt giết vạn vật!
Chương 11: Lâm Giang oanh động! Diệp gia địa chấn!
Chương 12: Phế vật? Quái vật!
Chương 13: Vương giả Niết Bàn!
Chương 14: Một đời mới —— Hỗn Độn Đại Đế!
Chương 15: Sườn đồi kỳ ngộ lưu nhân vật chính!
Chương 16: Ngũ Hành linh căn, tuyệt thế thiên tài!
Chương 17: Đệ tử Tô Minh, bái kiến sư tôn!
Chương 18: Ngũ Hành thức tỉnh! Yêu nghiệt tái sinh!
Chương 19: Tương lai Đại Đế, hoành không xuất thế!
Chương 20: Nhục sư phụ ta, tất sát chi!
Chương 21: Người đến! Tô Minh!
Chương 22: Các ngươi cùng lên đi!
Chương 23: Trong vòng ba ngày! Cá chép hóa rồng!
Chương 24: Đánh bại các ngươi toàn bộ người!
Chương 25: Ta sư phụ —— Diệp Thiên Đế!
Chương 26: Nữ Oa Ngũ Thải Thạch!
Chương 27: Tam đại lão tổ rung động!
Chương 28: Kim thuộc tính —— Nữ Oa Thất Thải Thạch!
Chương 29: Tiền bối chi mệnh, thề sống chết tương báo!
Chương 30: Tiên sinh chi lệnh, tức chúng ta chi mệnh!
Chương 31: Khủng bố Diệp Thiên Đế!
Chương 32: Tông chủ —— Diệp Thiên Đế!
Chương 33: Truyền đạo thụ nghiệp! Cường nhân xuất hiện lớp lớp!
Chương 34: Tông chủ thành ta Thần!
Chương 35: Một quyền phía dưới, năm mươi vạn cân!
Chương 36: Tinh Vệ bảo thạch!
Chương 37: Cái này cẩu vật thành tinh?
Chương 38: Làm ta liếm chó!
Chương 39: Đại Đế cấp liếm chó!
Chương 40: Từ đó, ngươi gọi Diệp Nhị Cẩu!
Chương 41: Ngột tiểu nhi kia, ngươi bị lừa!
Chương 42: Khoa Phụ Trục Nhật! Phong chi pháp tắc!
Chương 43: Khổ cực chó Đại Đế!
Chương 44: Bổn đế cái này tiểu bạo tính tình!
Chương 45: Chó Đại Đế rung động!
Chương 46: Bản Đại Đế, Diệp Nhị Cẩu!
Chương 47: Ta viên này đầu, giá trị bao nhiêu tiền!
Chương 48: Ta thật, không muốn giết người!
Chương 49: Có thể nào không giết! Có thể nào bất tử!
Chương 50: Đi Địa Phủ đưa tin!