Chương 1: Phạt Ác lệnh
Chương 2: Không nên xuất hiện kho bạc
Chương 3: Không phải bình thường đánh cướp
Chương 4: Phạt ác ban thưởng
Chương 5: Xem kiếm
Chương 6: Nhậm chức Đề hình ty
Chương 7: Khai trương
Chương 8: Tra lại Hà phủ diệt môn án
Chương 9: Điểm đáng ngờ trùng điệp
Chương 10: Truy tra
Chương 11: Hung thủ hiểu võ công
Chương 12: Đầu mối mới
Chương 13: Quỷ dị tiệm quan tài
Chương 14: Huyền Vũ tru sát lệnh
Chương 15: Dùng độc cao thủ lão Bao
Chương 16: Lão Bao đột kích
Chương 17: Lấy thân là lô
Chương 18: Hỗn Nguyên Công, Tiểu Hoàn đan
Chương 19: Vô tội phóng thích
Chương 20: Nhận người
Chương 21: Tiếp tục đuổi tra
Chương 22: Gặp lại án mạng
Chương 23: Chu Tước đã chết
Chương 24: Khóa chặt Thanh Long
Chương 25: Hồ sen xuân sắc
Chương 26: Nàng vốn giai nhân
Chương 27: Hết thảy đều kết thúc
Chương 28: Còn có điểm đáng ngờ
Chương 29: Chân tướng rõ ràng
Chương 30: Pháp lý ân tình
Chương 31: Hàn độc
Chương 32: Triệu gia nháo quỷ
Chương 33: Giả thần giả quỷ
Chương 34: Mật thất mất tích
Chương 35: Dấu vết để lại
Chương 36: Khóa chặt hung thủ mục tiêu
Chương 37: Hung thủ lại ra tay
Chương 38: Vạch trần
Chương 39: Sàng chọn
Chương 40: Vân Phi Dạ
Chương 41: Một kiếm đánh giết
Chương 42: Đòi tiền
Chương 43: Lư Kiếm bí mật
Chương 44: Tiến về Hồ Hải minh
Chương 45: Môn chủ Mai Khải Hoa
Chương 46: Nguồn gốc
Chương 47: Đến Cảnh Dương môn
Chương 48: Cửu dương tuyệt mạch
Chương 49: Án mạng tái khởi
Chương 50: Cố lộng huyền hư