Chương 1: Chuyển sinh thiên sứ
Chương 2: To lớn học viện
Chương 3: Lễ khai giảng
Chương 4: Cừu gia khắp nơi trên đất
Chương 5: Mũ xanh sửu nam
Chương 6: Gặp lại cố nhân
Chương 7: Sư Tâm bá vương
Chương 8: Tiềm Long Bảng bài
Chương 9: Mũ xanh đạo sư
Chương 10: Lợn rừng xuân cung
Chương 11: Thần Danh khôi lỗ
Chương 12: Thẻ tư liệu
Chương 13: Cửu Thải Thần Hỏa
Chương 14: Động Thiên Pháp Bảo
Chương 15: Rác rưởi lãnh địa
Chương 16: Tương lai quy hoạch
Chương 17: Thần Hỏa diệu dụng
Chương 18: Tử Linh luyện kim
Chương 19: Người yếu bi ai
Chương 20: Sửu nam nghịch tập
Chương 21: Nước mắt cá sấu
Chương 22: Bắt đầu trắc thí
Chương 23: Phẫn nộ công chúa
Chương 24: Đại triển thần uy
Chương 25: Cái tát quất mặt
Chương 26: Kịch liệt trắc thí
Chương 27: Ma Lực Rêu
Chương 28: Định hướng tiến hóa
Chương 29: Binh chủng bình xét
Chương 30: Đất nghèo
Chương 31: Âm mưu lại nổi lên
Chương 32: Trắc thí chịu nhục
Chương 33: Khiêu chiến thứ nhất
Chương 34: Diệu kế chiến thắng
Chương 35: Lần nữa khiêu chiến
Chương 36: Lại đến 1 cục
Chương 37: Đào hố thành công
Chương 38: Điên cuồng chó hoang
Chương 39: Tái sinh chi tiết
Chương 40: Nhất chiến mà thắng
Chương 41: Kinh thiên vạch trần
Chương 42: Hậu trường hắc thủ
Chương 43: Âm mưu lại nổi lên
Chương 44: Tam trọng cha vợ
Chương 45: Sắt thép công nghiệp quân sự
Chương 46: Mậu Thổ Thần Châu
Chương 47: Tử Mẫu Thổ Linh Châu
Chương 48: Đông Tây Hợp Bích
Chương 49: Kiến thiết thành bảo
Chương 50: Thủ tịch chi tranh