Chương 1: Gia chủ Triệu Tử Phàm
Chương 2: Lập tức ngỏm củ tỏi
Chương 3: Giặc ngoài đều tới
Chương 4: Mệnh so mặt quan trọng hơn
Chương 5: Bị hố
Chương 6: Tân thủ gói quà lớn
Chương 7: Muốn chia nhà? Không có cửa đâu!
Chương 8: Mời ngươi ăn viên thuốc
Chương 9: Cho ngươi mặt mũi rồi?
Chương 10: Giảm giá thêm rút thưởng
Chương 11: Cuồn cuộn sóng ngầm
Chương 12: Nóng nảy
Chương 13: Hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ
Chương 14: Gia tộc công năng mở ra
Chương 15: Cường đại gia tộc công năng
Chương 16: Triệu gia phế vật
Chương 17: Trong mắt của ta không có phế vật
Chương 18: Đổi mới thương thành
Chương 19: Muốn chết vong, trước điên cuồng
Chương 20: Tất vong chi cục
Chương 21: Tử Phàm tru tâm
Chương 22: Âu Dương Khắc tới cửa
Chương 23: Sống động quảng cáo
Chương 24: Một mực kịch thấu một mực thoải mái
Chương 25: Đánh mặt
Chương 26: Sớm chuẩn bị
Chương 27: Mượn đao giết người
Chương 28: Sát thủ đột kích
Chương 29: Triệu gia, đứng vững vàng không ngã
Chương 30: Khiếp sợ không gì sánh nổi
Chương 31: Lại xảy ra một kế
Chương 32: Giá cả chiến
Chương 33: Xinh đẹp người khiêu chiến
Chương 34: Thắng một cái nha hoàn
Chương 35: Nha hoàn rất cường đại
Chương 36: Thân pháp võ kỹ
Chương 37: Kéo Hồng Phỉ Nhi nhập bọn
Chương 38: Âm mưu sơ hiện
Chương 39: Thong dong ứng đối
Chương 40: Âu Dương gia lại đến người
Chương 41: Triệu gia, rất thần bí
Chương 42: Thêu hoa hầu bao
Chương 43: Thực lực tăng nhiều
Chương 44: Cơ gia đột kích
Chương 45: Triệu gia đồ trắng
Chương 46: Phát binh Cơ gia
Chương 47: Diệt Cơ gia
Chương 48: Trong thực chiến trưởng thành
Chương 49: Tam Tài Trận
Chương 50: Mộc Hoa thành đấu giá hội