Chương 1: Thế giới đại biến
Chương 2: Chân thực giai cấp
Chương 3: Khai giảng đại điển
Chương 4: Pháp hệ thức tỉnh
Chương 5: Trời sinh song hệ (thượng)
Chương 6: Trời sinh song hệ (hạ)
Chương 7: Lục trà nam
Chương 8: Căn bản dừng không được đến
Chương 9: Thứ bảy viên tinh tử
Chương 10: Phóng thích, Lôi Ấn
Chương 11: Diệp Tâm Hạ
Chương 12: Lôi lực lượng, Lôi Ấn!
Chương 13: Mới nếm thử ma pháp!
Chương 14: Nghịch thiên tốc độ tu luyện
Chương 15: Yêu ma quái đàm luận
Chương 16: Tân nữ lão sư, Đường Nguyệt
Chương 17: Cô giáo xinh đẹp hỏa hệ
Chương 18: Đội hữu rất trọng yếu
Chương 19: Phong lực lượng, Phong Quỹ!
Chương 20: Tinh trần Ma khí
Chương 21: Giáng lâm trường học, Mục Ninh Tuyết
Chương 22: Chuyên trị ưu việt cẩu
Chương 23: Ma pháp biểu
Chương 24: Ma pháp phóng thích sát hạch
Chương 25: Băng hệ, Băng Mạn!
Chương 26: Toàn Chức Pháp Sư Chương 26:
Chương 27: Hãm hại sát hạch
Chương 28: Dĩ nhiên là S!
Chương 29: Hoàn mỹ phóng thích, Hỏa Tư!
Chương 30: Đầu óc nước vào?
Chương 31: Chửi cho sướng miệng!
Chương 32: Phàm ca ngươi trinh tiết đây?
Chương 33: Tinh Trần Ma khí
Chương 34: Tiểu nê thu trụy
Chương 35: Trưởng thành hình Tinh Trần Ma khí
Chương 36: Phát cái vi tin định vị
Chương 37: Dã ngoại rèn luyện
Chương 38: Tuyết Phong Sơn trạm dịch
Chương 39: Tổng huấn luyện viên Trảm Không
Chương 40: Không thể nhiệm vụ!
Chương 41: Phong quỹ, phi nhai!
Chương 42: Hố học sinh
Chương 43: Khắp nơi tâm cơ!
Chương 44: Kinh hiện yêu ma!
Chương 45: U Lang Thú!
Chương 46: Không phải một cấp bậc
Chương 47: U Lang Thú mất khống chế
Chương 48: Lôi cùng hỏa!
Chương 49: Thông minh nghiền ép!
Chương 50: Cứu người trước được không?