Chương 1: Linh hồn trùng sinh
Chương 2: Thăng cấp võ hồn
Chương 3: Giết gà dùng dao mổ trâu
Chương 4: Tiếu lý tàng đao
Chương 5: Vân Nguyệt Nhi
Chương 6: Tình tan ngọc nát
Chương 7: Đánh bại Trần Tùng
Chương 8: Thôi hóa thần hồn
Chương 9: Tứ trọng mạch
Chương 10: Hoàng cấp tứ phẩm
Chương 11: Đối chọi gay gắt
Chương 12: Bạo Huyết Lang hồn
Chương 13: Võ hồn diệu dụng
Chương 14: Đánh bại Chung Chân
Chương 15: Yêu cũ thành hận
Chương 16: Đan tông Lâm Phong
Chương 17: Đan phòng truyền nghệ
Chương 18: Võ hồn của Lâm Phong
Chương 19: Một vỡ kịch hay
Chương 20: Thăng liền ba cấp
Chương 21: Đùa giỡn Trương Đại Lực
Chương 22: Thôn phệ hồn lực
Chương 23: Đánh đòn phủ đầu
Chương 24: Tỏa Tâm tiễn thuật
Chương 25: Giai nhân tặng cung
Chương 26: Yêu thú hỏa mãng
Chương 27: Cứu người chuốc họa
Chương 28: Quyền pháp huyền bí
Chương 29: Sinh tử ước hẹn
Chương 30: Lực lượng ngang nhau
Chương 31: Chiến lực kinh người
Chương 32: Sống không bằng chết
Chương 33: Thập mạch truyền thuyết
Chương 34: Mượn hồn dung mạch
Chương 35: Thập mạch tương liên
Chương 36: Nội môn sát cơ
Chương 37: Lạc Nhật thần uy
Chương 38: Tôi thể chia ba
Chương 39: Cường thế phản kích
Chương 40: Võ sư tương trợ
Chương 41: Là sợ hay hối hận
Chương 42: Thốn Tâm luyện huyết
Chương 43: Tôi thể nhị trọng
Chương 44: Ký kết quy tắc
Chương 45: Một quyền đánh phế
Chương 46: Mười thắng liên tiếp
Chương 47: Chấn nhiếp toàn trường
Chương 48: Đánh bại cừu địch
Chương 49: Thưởng cho huyết trì
Chương 50: Bách Xuyên mạch