Chương 1: Lam Diện Thập Bát Quỷ
Chương 2: Mái ngói kim trang Giản
Chương 3: Thúc Bảo huynh, ta tới cũng
Chương 4: Biểu ca
Chương 5: Lại tới một Chiến Thần
Chương 6: Thưởng thức
Chương 7: Mỹ nhân tặng kim
Chương 8: Chương Khâu Tiểu Thiết tượng
Chương 9: Lôi Cổ Úng Kim Chuy
Chương 10: Lên lớp lãnh thưởng
Chương 11: Huyện lệnh thụ chức
Chương 12: Thắng lợi trở về
Chương 13: Ngàn dặm một chiếc đèn, vạn dặm yên vân tráo
Chương 14: Ngốc đệ đệ
Chương 15: Chị dâu
Chương 16: Thể hiện tài năng
Chương 17: Trả nợ
Chương 18: Xóa bỏ
Chương 19: Người trong giang hồ
Chương 20: Dân dĩ thực vi thiên (dân lấy ăn làm đầu)
Chương 21: Người nhà mẹ đẻ
Chương 22: Bợ đỡ
Chương 23: Cáo mượn oai hùm
Chương 24: Nướng chuột tre
Chương 25: Trốn dịch
Chương 26: Phân địa
Chương 27: Vẫn cảnh chi giao
Chương 28: Vừa đấm vừa xoa
Chương 29: Dũng tam lang Vương Bá Đương
Chương 30: Đừng nên xem thường người nghèo yếu
Chương 31: Phục uy
Chương 32: Thiên Sinh Thần Lực
Chương 33: Đánh tới phục mới thôi
Chương 34: Lão Tử đội ngũ mới mở trương
Chương 35: Tri Thế Lang hiện thân
Chương 36: Thần binh tới tay
Chương 37: Vũ Vương qua cùng Kim Cô Bổng
Chương 38: Vương Bạc
Chương 39: Tây sương tiểu nương tử
Chương 40: Đói khát khó nhịn
Chương 41: Tần Quỳnh là biểu ca ta
Chương 42: Tần gia
Chương 43: Cập Thời Vũ Vương Bạc
Chương 44: Tạm thời chiêu mộ
Chương 45: Hạn kỳ phá án
Chương 46: Ngoài ý muốn
Chương 47: Mang lòng oán hận
Chương 48: Mật mưu
Chương 49: Cướp giết
Chương 50: Trục Lộc