Chương 1: Nơi đây thiếu niên
Chương 2: Ba năm Tụ Khí
Chương 3: Một ngày ba cảnh
Chương 4: Thái Dương Mệnh Hồn
Chương 5: Phong Tình Tuyết quyết định
Chương 6: Có rồng ẩn hiện
Chương 7: Khắc Lục sư
Chương 8: Vạn chúng chú mục
Chương 9: Văn thí
Chương 10: Một tiếng hót lên làm kinh người
Chương 11: Yêu tinh hại ta
Chương 12: Sư huynh đệ
Chương 13: Một ngày công thành
Chương 14: Luận chiến
Chương 15: Quá phách lối
Chương 16: Tuổi trẻ khinh cuồng
Chương 17: Ta không phục
Chương 18: Tần tướng quân
Chương 19: Dư ba
Chương 20: Dẫn sói vào nhà
Chương 21: Hắc Diễm học cung
Chương 22: Thiếu niên kiêu ngạo
Chương 23: Cái này rất Diệp Phục Thiên
Chương 24: Bá đạo
Chương 25: Tuyệt đại phong hoa
Chương 26: Thiếu niên quật cường
Chương 27: Sánh vai
Chương 28: Tính tình không tốt lắm
Chương 29: Cầm Hồn
Chương 30: Cầm Ma Họa Thánh
Chương 31: Nghĩa phụ
Chương 32: Mới biết yêu
Chương 33: Ly biệt
Chương 34: Thanh Châu thành nguy cơ
Chương 35: Diệp Thanh Đế
Chương 36: Loạn trong giặc ngoài
Chương 37: Pho tượng cùng Bàn Long
Chương 38: Số mệnh không tốt
Chương 39: Người của chúng ta không phải ngươi
Chương 40: Rời núi
Chương 41: Các ngươi nói đều đúng
Chương 42: Ta là, Thiên Mệnh Pháp Sư
Chương 43: Cáo biệt
Chương 44: Vương hầu thế gia
Chương 45: Chán nản
Chương 46: Đang yêu đương thiếu nữ
Chương 47: Đông Hải học cung
Chương 48: Ta còn muốn tìm bạn gái của ta
Chương 49: Bạo lực
Chương 50: Gặp nhau