Chương 1: Vì ái sinh hận
Chương 2: Tiêu gia Chân Long
Chương 3: Quá yếu
Chương 4: Trực tiếp chém giết
Chương 5: Bằng hữu
Chương 6: Đông Kiếm Các
Chương 7: Ba năm thời gian
Chương 8: Tiềm Long cuối cùng cũng có xuất uyên ngày
Chương 9: Mạnh nhất đệ nhất viện
Chương 10: Cơ sở trắc thí
Chương 11: Kiếm khí quát tháo
Chương 12: Kinh động viện trưởng
Chương 13: Một bước đăng thiên
Chương 14: Danh chấn Kiếm Các
Chương 15: Bái Sư Đại Điển
Chương 16: Bá đạo Tiêu Trần
Chương 17: Chiến giữa đột phá
Chương 18: Thành công bái sư
Chương 19: Nhị sư tỷ
Chương 20: Linh Mạch tranh đoạt
Chương 21: Thê thảm tương lai
Chương 22: Mẫu Dạ Xoa rời tông
Chương 23: Bị bán
Chương 24: Hiệp nghị
Chương 25: Khắc khổ đề thăng
Chương 26: Sau cùng nhất chiến
Chương 27: Tỷ nợ đệ trả
Chương 28: Vạn Yêu Sơn mạch
Chương 29: Thần Bí Thanh Niên
Chương 30: Kết bạn lịch luyện
Chương 31: Thiếu niên trở về
Chương 32: Ngăn chặn
Chương 33: Tái chiến Vương Hổ
Chương 34: Ngoại môn đệ nhất
Chương 35: Ngũ đại cự đầu
Chương 36: Ta đi giết một cái chơi đùa
Chương 37: Độc Giao công tử
Chương 38: Vạn chúng chú mục
Chương 39: Sơ chiến Huyền Nguyên
Chương 40: Kiếm Các Tiềm Long
Chương 41: Xuất phát Kiếm Ma sơn mạch
Chương 42: Lại là ngươi
Chương 43: Tiềm Long vẫn là Ngụy Long
Chương 44: Tiềm Long chi chiến
Chương 45: Át chủ bài ra hết
Chương 46: Nhất chiêu thắng hiểm
Chương 47: Ước hẹn
Chương 48: Kiếm Yêu Tiêu Trần
Chương 49: Âm Linh thể
Chương 50: Tiêu gia gặp nạn