Chương 1: Chiến Linh? Thụ Miêu?
Chương 2: Ta để ngươi trang bức
Chương 3: Xin các ngươi uống nước tiểu
Chương 4: Nam nhân
Chương 5: Thân thể thuộc
Chương 6: Ngươi ngu xuẩn a!
Chương 7: Thụ Miêu tăng trưởng
Chương 8: Hoàn mỹ Thuần Dương chi thể
Chương 9: Ta không muốn hắn làm sư phụ ta!
Chương 10: Hậu Thổ Kình Thiên Quyết
Chương 11: Thuần Âm Công Pháp
Chương 12: Một vai đụng bay
Chương 13: Phệ Hỏa Viêm Dương Quyết
Chương 14: Dung hợp
Chương 15: Khí Kình cảnh phân cấp
Chương 16: Đấu khí sảnh
Chương 17: Ta là đứng ra đấy
Chương 18: Đây không phải nằm mơ đi!
Chương 19: Lại đánh Lý Triêu
Chương 20: Cung Phụng Các
Chương 21: Thanh Dương thất sát quyết
Chương 22: Muốn khấu trừ
Chương 23: Dược Thần Điện
Chương 24: Khí thế giao phong
Chương 25: Giữ gìn mối quan hệ
Chương 26: Thông Huyền Cảnh khái quát
Chương 27: Linh dịch tôi luyện
Chương 28: Âm Sát Tuyệt Linh Đan
Chương 29: Khí Kình cảnh đỉnh phong
Chương 30: Long Hổ Đường
Chương 31: Đoạn Hồn Dược
Chương 32: Khải hồn chi linh
Chương 33: Thôi tình hương
Chương 34: Kỳ quái mai rùa
Chương 35: Khải Linh Sư
Chương 36: Tu luyện võ kỹ
Chương 37: 1 chiêu
Chương 38: Đáng sợ âm mưu
Chương 39: Không phục ngươi đến đánh ta a!
Chương 40: Trở thành Khải Linh Sư điều kiện
Chương 41: Ta là vô tội
Chương 42: Trí mạng tử huyệt
Chương 43: Huyệt Thiên Trung
Chương 45: 9 chỗ tử huyệt
Chương 46: Tinh lưu thạch
Chương 47: Van cầu ngươi, làm đệ tử ta đi!
Chương 48: Đối chiêu
Chương 49: Tự gây nghiệt
Chương 50: Đáng thương Lý Thiên Khung
Chương 51: Lại xong