Chương 1: Chuyển kiếp
Chương 2: Tranh thủ
Chương 3: Nhân vật truyền kỳ —— đại công tước Karl
Chương 4: Nước Áo các danh tướng
Chương 5: Tài sản quyền tự chủ
Chương 6: Thường ngày làm việc —— đào hố
Chương 7: Bố trí dư luận
Chương 8: Edward - Von - Bowenfeld
Chương 9: Người thiết lập
Chương 10: Giá rẻ nhất tổ chức tình báo
Chương 11: Cung đình vệ đội
Chương 12: Vì quý tộc quang vinh
Chương 13: Danh tướng chết yểu
Chương 14: Lầm trong phó xe
Chương 15: Bức vua thoái vị
Chương 16: Nổi lên ở giữa cuộc cách mạng lớn
Chương 17: 《 luật bảo hộ công nhân 》
Chương 18: Vui một mình không bằng mọi người đều vui
Chương 19: Sóng gió
Chương 20: Mật mưu
Chương 21: Trời đất xui khiến kinh tế nguy cơ
Chương 22: Cách mạng tháng một
Chương 23: Chân chính thiếu niên sĩ quan
Chương 24: Ngửa bài
Chương 25: Cứu nước Áo bước đầu tiên
Chương 26: Bạn đồng đội như heo cứu nhật ký
Chương 27: Cuộc Cách mạng tháng Hai
Chương 28: Chuẩn bị
Chương 29: Vienna dòng nước ngầm
Chương 30: Để cho thị trường khôi phục lòng tin?
Chương 31: Các biện pháp
Chương 32: Mất khống chế
Chương 33: Cách mạng tháng 3
Chương 34: Hốt hoảng đại công cửa
Chương 35: Điên đảo trắng đen
Chương 36: Diệt phản loạn cùng đàm phán
Chương 37: Đại nạn ập lên đầu mỗi người bay
Chương 38: Nhiếp chính
Chương 39: Cây đuốc thứ nhất
Chương 40: Thời chiến kinh tế thể chế
Chương 41: Xử lý tù binh
Chương 42: Quân sự chuẩn bị
Chương 43: Bị buộc tiến hành cải cách
Chương 44: Cải cách pháp án
Chương 45: Luật pháp vũ khí
Chương 46: Phế trừ địa phương quan thuế
Chương 47: Lần đầu tiên ý Áo chiến tranh bùng nổ
Chương 48: Dụ địch đi sâu vào
Chương 49: Thấp phối bản “Đánh cường hào” chia ruộng đất
Chương 50: Frankfurt hội nghị