Thông Thiên Vũ Tôn - Dạ Vân Đoan

Thông Thiên Vũ Tôn

Chí tôn đan đạo Dương Thần trọng sinh, bắt đầu một đoạn khiếp sợ vạn giới yêu nghiệt nhân sinh.

Mạnh nhất tinh khiết nhất đan dược, bồi dưỡng thiên tài?

Trên đời này không có ai so Dương Thần hiểu rõ hơn cái gì là thiên tài.

Kiếp trước không thể tu luyện võ đạo, đời này hắn muốn làm là đó lật tay làm mây úp tay làm mưa Thông Thiên Võ Tôn!

Kẻ khi dễ ta, kẻ phản bội ta, giết không tha!

Bộ truyện này chủ yếu đọc giải trí, YY, không bị căng não, khá ổn, main bá, biết suy nghĩ, quyết đoán, main dùng vũ khí chính là Thương.

Cảnh giới:

Luyện thể cảnh

Linh Vũ cảnh

Nguyên Vũ cảnh

Chân Vũ cảnh

Địa Vũ cảnh

Thiên Vũ cảnh

Linh Bàn kỳ

Kim Tôn kỳ

Hợp Thể kỳ

Bán Thần kỳ

Chân Thần kỳ

Ngộ Đạo kỳ

Niết kỳ

Đại thừa kỳ (Tán tiên)

Vô Cảnh

Thiên Đạo tam cảnh

Thiên Ly cảnh

Thiên Mệnh cảnh

Thiên Cực cảnh

Phá Đạo kỳ

Truyện không dành cho những bạn thích đọc đấu trí căng não. Không dành cho những bạn đọc truyện nghiêm túc.

Truyện dành cho những người mới đọc truyện hoặc thích giải trí nhẹ nhàng.

 

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Bưu hãn tỷ tỷ
Chương 2: Thua nhiều kiếm ít bao nhiêu
Chương 3: Có chơi có chịu?
Chương 4: Nếu không tỷ tỷ gả cho ngươi tốt
Chương 5: Luyện đan lĩnh ngộ
Chương 6: Lãng tử hồi đầu kim bất hoán
Chương 7: Lại gặp phản bội
Chương 8: Niềm vui ngoài ý muốn
Chương 9: Ngọc nhân chứng
Chương 10: Vác đá ghè chân mình?
Chương 11: Lý gia thương hội cự đầu
Chương 12: Đan y thiên tài!
Chương 13: Mặt mũi là lẫn nhau cho
Chương 14: Đệ đệ ta, hẳn là thiên tài
Chương 15: Cái gì gọi là hào phóng?
Chương 16: Gặp lại Phong Tuyết Vũ
Chương 17: Mộng đẹp cuối cùng hội phá toái
Chương 18: Cảm động trong nháy mắt
Chương 19: Đan đồng cản trở
Chương 20: Huyết thống mối quan hệ
Chương 21: Nhất định phải coi trọng!
Chương 22: Tộc trưởng coi nhẹ
Chương 23: Luyện Thể cảnh thứ 4 trọng
Chương 24: Võ kỹ
Chương 25: Bạt Vân Quyền, Bạt Không Quyền
Chương 26: Thành Nhân hội ý nghĩa
Chương 27: Thành Nhân hội cơ sở khảo hạch
Chương 28: Là ai đạt được ưu ái?
Chương 29: Ai vận khí không tốt?
Chương 30: Mục tiêu, 1200 cân
Chương 31: 1 minh kinh người
Chương 32: Đến cùng phải hay không gian lận?
Chương 33: Hồng Y Mã Tặc Bang
Chương 34: Thiên tài giao đấu
Chương 35: Dương Thần xuất thủ
Chương 36: Toàn lực ứng phó
Chương 37: Bắt đầu phản kích
Chương 38: Xích tử chi tâm
Chương 39: Còn trị một thân chi thân
Chương 40: Trở thành tiêu điểm
Chương 41: Hỗn Nguyên thương pháp
Chương 42: Tộc trưởng mời
Chương 43: Tộc thí luyện chiến
Chương 44: Dương gia lúc nào đã cho ta
Chương 45: Cái này 8 trưởng lão thay người đến ngồi
Chương 46: Không đường có thể đi Chu Hoài Nghĩa
Chương 47: Khắc địch bôn lôi băng sơn Hỗn Nguyên
Chương 48: Ngoài ý muốn sinh ra
Chương 49: Ta để ngươi xin lỗi
Chương 50: Cầm thiên tài luyện tập