Chương 1: Tự cam đọa lạc
Chương 2: Con kiến sào huyệt
Chương 3: Đại Lực thần quyền
Chương 4: Phương Nhược Tích mời
Chương 5: Lực lượng khảo thí
Chương 6: Thốn quyền
Chương 7: Một quyền bạo khoang thuyền
Chương 8: Chu Lăng Phong
Chương 9: Thần bí điện thoại
Chương 10: Phối hợp trứng
Chương 11: Biến dị đại lực kiến
Chương 12: Một câu lực ảnh hưởng
Chương 13: Khác cha khác mẹ huynh muội
Chương 14: Lý Huyền
Chương 15: Đừng chậm trễ ta chơi game
Chương 16: Ghi vào
Chương 17: Cổ Hoàng thành
Chương 18: Xương khô tướng quân
Chương 19: Tiến vào cổ thành
Chương 20: Thuyết phục
Chương 21: Đột biến ngoài ý muốn
Chương 22: Truyền kỳ phối hợp sủng
Chương 23: Cho ngươi hai phút đồng hồ
Chương 24: Chiến xương khô tướng quân
Chương 25: Nhược điểm
Chương 26: Xương khô tướng quân phối hợp trứng
Chương 27: Xạ Nhật quyết
Chương 28: Tỉnh Đạo Tiên
Chương 29: Mê thần kinh
Chương 30: Quỷ ép giường
Chương 31: Không nhớ được kinh văn
Chương 32: Tịch Dương học viện phát hiện mới
Chương 33: Tâm vô bàng vụ
Chương 34: Nỉ non thanh âm
Chương 35: Hôi Tẫn chưởng
Chương 36: Cho đủ số
Chương 37: Tranh đoạt phối hợp trứng
Chương 38: Còn muốn đánh nữa hay không?
Chương 39: Con nhím công
Chương 40: Lực lượng va chạm
Chương 41: Dung hợp phối hợp sủng
Chương 42: Địa Hạ phật thành
Chương 43: Phật Tâm liên
Chương 44: Huyết văn Phật Tâm liên
Chương 45: Quần anh tề tụ ao sen
Chương 46: Tiểu phật tự
Chương 47: Bữa cơm đoàn viên
Chương 48: Mẹ kế?
Chương 49: Ngân dực phi kiến
Chương 50: Ấp thất bại