Chương 1: Bạch Dương thành tai tinh
Chương 2: Tám môn kiếm điện
Chương 3: Linh khí triều tịch
Chương 4: Lưu Tinh Kiếm Quyết
Chương 5: Vảy ngược
Chương 6: Một kiếm
Chương 7: Tỷ đệ tình?
Chương 8: Tiên Nguyệt Hiên
Chương 9: Trăm năm Tuyết Cốt Tham
Chương 10: Ba ngày kỳ hạn
Chương 11: Kiếm tu chi chiến
Chương 12: Ngộ kiếm
Chương 13: Sở Phỉ
Chương 14: Ước định
Chương 15: Kiếm tâm ý động!
Chương 16: Trở về nhà
Chương 17: Tam Diệp Bích Linh Hoa
Chương 18: Mộ Sắc Sâm Lâm
Chương 19: Mộ Dung Hân
Chương 20: Liên thủ
Chương 21: Thú chiến
Chương 22: Ta muốn ôm ngươi
Chương 23: Kỳ thú
Chương 24: Câu dẫn
Chương 25: Thắng lợi trở về
Chương 26: Tuyết Ngưng Đan
Chương 27: Sở Tâm Dao
Chương 28: Hạ Dương hội võ
Chương 29: Bách Linh Sơn Mạch
Chương 30: Âm mưu
Chương 31: Phản kích
Chương 32: Trảm linh
Chương 33: Trong núi chi hồ
Chương 34: Vương Thú!
Chương 35: Nhược điểm
Chương 36: Thanh U xà đảm
Chương 37: Long mạch lăng mộ
Chương 38: Đoạn Long Thạch
Chương 39: Mộ thất kịch chiến!
Chương 40: Chân chính bảo vật?
Chương 41: Cổ kiếm Xích Uyên
Chương 42: Thần bí kiếm ý đồ
Chương 43: Chạy thoát
Chương 44: Hủy bỏ tư cách?
Chương 45: Thứ nhất
Chương 46: Cao hơn ngươi một điểm
Chương 47: Truy Nguyệt Cung
Chương 48: Bát cường
Chương 49: Mẹ nó thiểu năng
Chương 50: Chiến Sở Phỉ!