Chương 1: Thức tỉnh
Chương 2: Mỹ nữ gặp nạn
Chương 3: Đánh cướp
Chương 4: Thì Ra làm việc ấy thoải mái đến vậy (1)
Chương 5: Thì Ra làm việc ấy thoải mái đến vậy (2)
Chương 6: Long Phương Hỗn Nguyên Quyết
Chương 7: Sơ bộ Huyền Thiên Tinh
Chương 8: Xuân sắc ngoài động
Chương 9: Thiên Sương Băng Tâm quyết
Chương 10: Hồ Ly vs Chim Xanh
Chương 11: Linh Hồ Và Thanh Loan
Chương 12: Long Nhãn Thảo và Khí tức quen
Chương 13: Nhất Long hí tam
Chương 14: Nhất Long hí tam. (Tiếp)
Chương 15: Yêu vương, yêu tướng
Chương 16: Tắm uyên ương
Chương 17: Đột phá
Chương 18: Ma Viêm Tử Mã
Chương 19: Sư thứu hùng ưng
Chương 20: Nhìn đủ chưa
Chương 21: Chiến Sư Thứu
Chương 22: Mục tiêu
Chương 23: Cô long, tiểu long nữ
Chương 24: Cô bé muốn báo thù Không?
Chương 25: Lão tử bị cưỡng gian
Chương 26: Yêu Thú chi địa
Chương 27: Long Cốc
Chương 28: Một chỉ sát Thánh
Chương 29: Ta phải đi cứu mỹ nữ
Chương 30: Dám đánh ta
Chương 31: Là Ngươi?
Chương 32: Ta tuy không phải nam nhân đầu tiên của nàng nhưng sẽ là Nam nhân cuối cùng của nàng
Chương 33: Trở về Băng Ngưng Cung
Chương 34: Long Hoàng Kiếm chi uy (1)
Chương 35: Long Hoàng Kiếm chi uy (2)
Chương 36: Khách khanh trưởng lão
Chương 37: Thẩm vấn hương diễm
Chương 38: Kết quả thẩm vấn
Chương 39: Tình thiêu Hàn Ngưng Tuyết
Chương 40: Mỹ nhân cần cứu vớt
Chương 41: Thuần Âm chi thể
Chương 42: Tự tạo nghiệp không thể sống
Chương 43: Linh nhục đồng tu (1)
Chương 44: Linh nhục đồng tu (2)
Chương 45: Mẹ cong trùng phùng
Chương 46: Làm nữ nhân của ta
Chương 47: Thanh Kiều mê hoặc
Chương 48: Thu Trúc chấn nhiếp
Chương 49: Cự Thạch Phong Ấn
Chương 50: Lê Ngọc Loan- Công chúa Ma tộc