Chương 1: Trái ác quỷ hệ thống
Chương 2: Ta Tiêu Viêm nhận
Chương 3: Nuốt ăn thiêu thiêu trái cây
Chương 4: Hắn là Đấu Thánh cường giả
Chương 5: Tiêu Viêm đấu với Nạp Lan Yên Nhiên
Chương 6: Bỏ vợ
Chương 7: Thanh Liên Địa Tâm Hỏa
Chương 8: Thiên đình
Chương 9: Kenbunshoku Haki
Chương 10: Xà Nhân bộ lạc
Chương 11: Medusa nữ vương
Chương 12: Busoshoku Haki Ngạnh Hóa
Chương 13: Đánh no đòn Thanh Liên Địa Tâm Hỏa
Chương 14: Mang thai Medusa
Chương 15: Tiền bối, ta đến luyện tay nghề một chút
Chương 16: Ngươi lên, ngươi lên, ngươi cứ việc tiến lên!
Chương 17: Kinh sợ bốn phương
Chương 18: Viễn cổ 8 tộc
Chương 19: Nội dung vở kịch sớm
Chương 20: Diệt Tử Tinh Dực Sư Vương
Chương 21: Cổ tộc, Cổ Nguyên
Chương 22: Già Lam học viện sát hạch
Chương 23: Vào ở Già Lam học viện
Chương 24: Thái Cổ Hư Long, Tử Nghiên
Chương 25: Thiên Phần Luyện Khí tháp
Chương 26: Vẫn Lạc Tâm Viêm!
Chương 27: Đà Xá Cổ Đế động phủ
Chương 28: Có ngông nghênh dị hỏa
Chương 29: Nội viện tai nạn
Chương 30: Hàn Phong
Chương 31: Hải Tâm Diễm
Chương 32: Dược Trần lên sàn
Chương 33: Chém Hàn Phong
Chương 34: Con rắn nhỏ, ngươi cử động nữa một hồi thử xem
Chương 35: Đi tới Cổ Long đảo
Chương 36: Ngô Phương đấu với Cổ Nguyên
Chương 37: Bản nguyên đế khí
Chương 38: Long hoàng bản nguyên quả
Chương 39: Đại Viêm Giới. Viêm Đế
Chương 40: Mới Long Hoàng
Chương 41: 3000 Diễm Viêm Hỏa
Chương 42: Hồn Điện người đến
Chương 43: Tiêu Huyền truyền thừa
Chương 44: Đồ Thiên Thần Nam
Chương 45: Tiêu gia biến cố
Chương 46: Giá lâm Vân Lam tông
Chương 47: Vân Sơn cái chết
Chương 48: Thế gian lại không Vân Lam tông!
Chương 49: Về Huyền Hoang đại lục
Chương 50: Mặt mũi trái cây!